Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Кызыл кожууннуң төп эмнелгезин хынаан

Тываның Баштыңы Кызыл кожууннуң төп эмнелгезин хынаан 19.09.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң административтиг төвү - Каа-Хем суурда поликлиниканың уруглар салбырының ажылын экижидер кылдыр берген даалгазы кайы хире күүсеттингенин хынаан. Кадык камгалал биле тудуг сайыттарынга ындыг даалганы чыл эгезинде берген.  
Кожууннуң төп эмнелгезин септеп, уруглар поликлиниказынга тускай черни аңгылап, чедип алырын хандырар ужурлуг турган. Ийи яамызы республика Баштыңының берген даалгазын элээн узамдыктырган деп ол санаан. 
«Каа-Хем суурда поликлиниканың уруглар салбырының ажылынче база катап эглип, чурттакчы чонга, аарыг кижилерге болгаш ажылдап турар кижилерге кайы хире таарымчалыг апарганын база катап хынадым.  
Февральда Тудуг яамызы биле Кадык камгалал яамызынга даалганы онааган мен, хуусаа арай узамдыга берген. Бөгүн, Кызыл кожууннуң төп кожуун эмнелгезиниң аңгы-аңгы оран-саваларда шупту корпустарын эргип көрдүм. Уруглар поликлиниказында регистратураны, чамдык кабинеттерни септеп алганындан, элээн делгем апарып-тыр. Терапия биле уруглар соматиказының оран-саваларында кылыр ажылдар хөй бооп артпышаан. Ынчангаш, уруглар салбырын өске оран-саваже көжүрери чугула деп түңнелге келдим. 
Аңаа бир дугаар чорааш-ла, эмчилээри таарымчалыг апаарын кижилерге аазаан мен. Поликлиниканың иштики тургузуун өскертир ажылдарны кылыр апаар» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда хыналданың түңнелин дыңнаткан.  
Кызыл кожуун эмнелгезинде байдалды Каа-Хем суурнуң чурттакчызы соцчетки таварыштыр Тываның Баштыңынга дыңнатканын сагындыраал. Совет үеде, суурнуң чурттакчы чонунуң саны 7 муң кижи турар шагда, эмнелгени туткан. Бо хүнде суурнуң чурттакчы чонунуң саны 18 муң кижи четкен, а эмнелге инфраструктуразы, ооң иштинде кожуун эмнелгези, ол-ла хевээр арткан. Хомудал дыңнадыгның ээзи ында хандырылганың шынарынга таарзынмаанын бижээн – узун оочур, эргижирээн дериг-херексел дээш, оон-даа өске. 
Шолбан Кара-оол боду хынааш, хомудал ээзи шын бижээнинге бүзүрээн. «Ажыл-агыйжы эвес чорукту чамдыкта акша-хөреңгиниң чедишпезинде деп, сылдаглай бээр. Ай дургузунда эмнелге бодунуң ажылында дыка хөй чүвени өскертиптер боор. Уруглар поликлиниказының өске кайы-даа шөлге болза, ажыдыышкынынга киржир мен. Уругларга таарымчалыг эвес дээрзин билдим. Акша-хөреңгини тып, өске аргаларны дилээр бис» - деп, республика баштыңы ындыг шиитпирни ынчан хүлээп алган.  
ТР-ниң Кадык камгалал яамызы даалганы күүседип, уруглар поликлиниказын эде кылганын дыңнаткан. Уруглар соматиказын база поликлиниказын шуут аңгылаар дугайында айтырыгны шиитпирлеп турар. 
 Тываның Баштыңы ол чорааш, эмнелгени дарый чылыгга кожарын негээн.

Возврат к списку