Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чурагайның дең эвес чоруун» чайладыр

«Чурагайның дең эвес чоруун» чайладыр 26.06.2014

Россияның Национал чаагай чорук фондузу Тывага чүгле демир-орук тударынга эвес, «чурагайның дең эвес чоруун» чайладырынга база дузалаар.

Ооң төлевилелинде республиканың дүрген харылзаа тудар Интернетче коштунмаан, 250-ден 500 кижи чедир чурттакчылыг бичии суурларынче харылзааның волокно-оптика шугумун шөйери кирип турар. Россияның Чазаа эрткен неделяда Ростелекомнуң регионнарның «чурагайның дең эвес чоруун» чайладыр дээн планын деткиир деп шиитпирни хүлээп алган болгаш ол төлевилелди боттандырарынга акша-хөреңгини национал чаагай чорук фондузундан тускайлаар сорулганы салган.

Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыдының оралакчызы Николай Подгузовтуң «Ведомости» солунга берген интервьюзунда чугаалап турары-биле алырга, бо сорулгаларга 27 млрд. рубльди тускайлаар, оон аңгыда 40 ажыг миллиардты инвесторлар салыр. Төлевилелдиң ниити өртээ 67,5 млрд. рубль, ол акша-биле 200000 км чаа волокно-оптика шугумун 13600 суурларже кожар, ол черлерде 4 млн. ажыг кижи чурттап турар.

250-ден 500 кижи чурттап турар суурлар Тывада 16 деп республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы дыңнаткан, олар шупту Ростелекомнуң планынче кире берген. Оон аңгыда чурттакчы чонунуң саны 500-тен 1000 кижи чурттап турар черлерге амгы үениң харылзаа ачы-дузазын «Ростелеком» ААН бодунуң күсели-биле чедирген.

Амгы үеде үш таланың — Россияның Харылзаа яамызының, Тыва Республиканың Чазааның болгаш «Ростелеком» ААН-ниң аразында дугуржулганың төлевилелин ажылдап кылып турар, ол күүсеттинген соонда амгы үениң харылзаазы «дүмбей суурларга» ажылдап эгелээр.


Возврат к списку