Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг сарыг шажын хүрээзиниң тудуун барып көрген

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг сарыг шажын хүрээзиниң тудуун барып көрген 22.12.2022

Кызылда туттунуп турар буддийжи хүрээ «Будда Шакьямуниниң өөредиин тайылбырлаар болгаш боттандырар хүрээ» деп атты алган (тиб. Тубтен Шедруб Линг). К.С. Шойгу аттыг культура фондузунуң саң-хөө деткимчези-биле Тываның найысылалында ол улуг шажын тудуун тудуп турар.
Республиканың чүдүкчү чону тудугнуң доостурун дыка манап турарын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда демдеглээн: «Тываның сарыг шажынчыларынга хүрээ тудуу дыка ханы уткалыг. Чүдүкчүлер ында-мында ажылдарны кылчыптар дээш, доктаамал кээрин тудугжулар чугаалап турар. Дыка хөй кижилер төөгүлүг тудугга холун дегзип, үлүүн киириксээрлер. Мында дузалажып турар идепкейжи аныяктар багай чүүлдер кылбас дээн эге сагылды четтирип алган. Ону дыңнаарга, өөрүнчүг-дүр».
Тываның Баштыңы тудугнуң сөөлгү ажылдары дыка дүрген чоруп турарын демдеглээн. Амгы үеде хүрээниң иштики база даштыкы шеверлел ажылдары чоруп турар. Ийи метр бедик буддийжи бурганнарны хүрээниң кол өрээлиниң шөлүнде чалап, киирген.
Буддийжи ай календары-биле тыва чоннуң Чаа чылды уткаан – Шагаа байырлалында хүрээниң баштайгы ажыдыышкынын байырлаар. Москвадан база Россияның буддийжи республикаларындан хөй санныг аалчылар келир.
Бүгү делегейде буддист чүдүлгениң шажын баштыңы - Чырыткылыг XIV Далай-Лама келир үениң хүрээзинге ыдыктыг реликвияны – Буддизмниң үндезилекчизи Будда Шакьямуниниң бичии доозунун база бодунуң шажынчы хевин чоруткан. Хүрээниң ажыдыышкынынга чедир Тывага чедип кээрге, чүдүкчүлер ону шажынчы езулалдарны эдерип, уткуп алыр.


Возврат к списку