Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның бодунуң орулгаларында улуг компанияларның үлүү 9 хуу четкен

Тываның бодунуң орулгаларында улуг компанияларның үлүү 9 хуу четкен 22.02.2018
Тывада ажылдап турар улуг инвестиция компанияларының сөөлгү үш чылда республика бюджединче киирилделери 1,8 катап өскен. 2014 чылда регионнуң казназынче 314,1 млн. рубль төлевирлерни киирген болза, 2017 чылда ол түң 549,1 млн. рубль болган.  
ТР-ниң Экономика яамызы кол инвесторларның эрткен чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдерин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн. Яамының дыңнадыы-биле алырга, сөөлгү үш чылда беш улуг компания: «Лунсин», «ТарданГолд», «Межегейхөмүр», «Тываның даг-руда компаниязы» база «Тываның энергетиктиг үлетпүр корпорациязы» республика бюджединче 1 млрд. 677,2 млн. рубьди шилчиткен. 
Ындыг болзажок, ол компанияларның чүгле үжү инвестиция чадазындан ажыглалче шилчип, бюджет хевирлээр шыңгыы курлавырны чаа-ла тургузуп эгелээн. Тываның бодунуң орулгаларында оларның үлүү ооң мурнунда чүгле 3-4 хуу ажып турган болза, ам бо үеде орулгаларның 10 хуузун тургузуп турар. Кызыл-Таштыгның полиметаллдар чыдынын болбаазыраткан «Лунсин» кыдат компания база шведтерниң киржилгези-биле алдын казып турар «ТарданГолд» бүдүрүлге элээн хөй үлүг-хууну киириштиргенин ТР-ниң Экономика яамызы дыңнаткан. 
Девискээрлерде компанияларның баштайгы чылдарда ажыл-чорудулгазы-биле деңнээрге, Тываның үлетпүр хөгжүлдези элээн шапкынчаан. Беш инвестиция төлевилелдерин боттандырганының түңнелинде 2017 чылда үлетпүр бүдүрүлгези 33 катап көвүдеп, 27 млрд. 380 млн. рубль четкен (2000 чылда – 830 млн. рубль). Чижээ, чаа чыдыннарны ажыглалче кииргени-биле хөмүр-дашты казып-тывары үш катап өскен – 523 муңдан 1,5 млн. тонна. Экономиканың өске адырларын хөгжүдеринге компанияларның тутканы күчү-күштери улуг идигни берген. Ол чылдарда электри энергиязының бүдүрүлгези чылда 50 млн. кВт/шактан 101 млн. чедир улгаткан.  
Тываның Чазаа компанияларның удуртулгазы-биле дугурушканы езугаар социал айтырыгларны ол төлевилелдер боттанылгазы-биле шиитпирлээн. Компанияларның бүдүрүлгелеринде республиканың 1065 чурттакчызы ажылдап турар, ол дээрге шупту ажылдакчыларның 55 хуузу. «Лунсин» компания орук тудуунче, «Бенконс» азербайджан компания - уруглар садтарының база школалар тудуунче он-он млн. рубльди киириштирген.

Возврат к списку