Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Үнүүшкүннүг хүлээп алыышкын комиссиязы Тывадан 769 абитуриентиниң документилерин хүлээп алган

Үнүүшкүннүг хүлээп алыышкын комиссиязы Тывадан 769 абитуриентиниң документилерин хүлээп алган 25.07.2022 Бо чылын Россияның сес дээди өөредилге черлериниң төлээлери үнүүшкүннүг хүлээп алыышкын комиссиязы-биле Тываның девискээринге ажылдаан. Июньнуң 20-ден июль 20-ге чедир абитуриентилерден документилерни хүлээген. 769 абитуриент өөредилге черлеринче документилерин дужааган, а эң хөй билдириишкин Бурятияның күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязынче болган.
Кузбасстың күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязының, Бурятияның күрүне университединиң, Красноярскиниң күрүнениң аграрлыг университединиң, Сибирьниң федералдыг университединиң, М.Ф. Решетнев аттыг Сибирьниң күрүнениң эртем болгаш технологиялар университединиң, Алтайның күрүне университединиң база Сибирьниң федералдыг университединиң Саян-Шушенское филиалының төлээлери үнүүшкүннүг хүлээп алыышкын комиссиязынга ажылдаан.
Тываның Өөредилге яамызы республиканың кожуун, суурларында чурттап турар абитуриентилерге эптиг болдурары-биле, бо чылын “көжүп чоруур хүлээп алыышкын комиссиязын” организастап, тускай олуттарже абитуриентилерден документилерни хүлээп, доозукчуларга база оларның ада-иелеринге тускай сорулгалыг өөредилгеге хамааржыр тайылбыр ажылын чоруткан. “Көжүп чоруур хүлээп алыышкын комиссиязы” Ак-Довурак хоорайга, Барыын-Хемчик, Чеди-Хөл, Бии-Хем, Эрзин, Тес-Хем, Кызыл, Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик база Сүт-Хөл кожууннарга ажылдаан.
Яамылар болгаш ведомстволарның төлээлери база тускай керээ-биле специалисти өөредип алырынга сонуургалдыг кожуун чагырга черлериниң төлээлери хүлээп алыышкын комиссиязының ажылынга киришкен.
Кадык камгалал яамызы, Чурагайлыг хөгжүлде яамызы, Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызы, Тудуг яамызы, Культура болгаш туризм яамызы, Орук-транспорт комплекизиниң яамызы, Парлалга болгаш массалыг коммуникацияларның күрүне комитеди, ол ышкаш Кызыл хоорай мэриязы, Улуг-Хем, Тере-Хөл база Тожу кожуун чагыргалары ол угланыышкында идепкейлиг ажылдаанын Өөредилге яамызы демдеглээн.
Күзүн, тодаргайлаарга, сентябрьның 1-де, школа болгаш техникум доозукчуларын дээди өөредилге чериниң бирги курузунче хүлээп алган дугайында дужаал үнүп кээрге, республиканың хүлээп алыышкын комиссиязының ажылының түңнелдери билдинер.

Возврат к списку