Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында Тиилелгениң терээн олурткан

Тываның найысылалында Тиилелгениң терээн олурткан 28.04.2017
 «Тиилелгениң терээ» Бүгү-россияның хөй-ниити акциязынга Кызыл база каттышкан. Сталинград тулчуушкунунуң үезинде бүдүн арткан теректерниң өзүмнерин Россияның 17 хоорайынга хары угда олурткан.  
 Кызылга теректи Кечил-оол кудумчузунуң 11 дугаар бажыңның сесерлиинге тараан. Акцияга Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Иван Микитюк киришкен. 
 «Төрээн чуртту камгалап тулчуп турган кижилерни утпайн сактып турары өөрүнчүг-дүр. База бир тураскаал турзун дээш, Сталинградтан келген теректи олуртуп тур бис. Чүге дизе дайын дугайында сактыышкыннарны утпайн, ону кадагалаар ужурлуг болгай» — деп, Иван Михайлович Микитюк чугаалаан.  
 Чүс ажыг харлыг, онзагай төөгүлүг теректи камгалап арттырар дээш биологтар оон өзүмнерни дазылдандырып, ийи метр хире кылдыр өстүрүп алгаш, чурттуң аңгы-аңгы регионнарында 17 хоорайже: Кызыл, Астрахань, Грозный, Кемерово, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижний Новгород, Ноябрьск, Омск, Пенза, Петрозаводск, Саранск, Ульяновск, Чебоксары, Черкесскиже тарадып чоруткан. МТС харылзаа оператору – экологтуг акцияның организатору. Компанияның волонтерлары Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары, хоорай чагыргаларының төлээлери болгаш хоорайжылар-биле кады аныяк ыяштар өзүмнерин тарып олуртканнар.
  «Тиилелгениң бо терээ — бистиң чуртувустуң төөгүзүнүң дириг херечизи, каржы-дошкун дайын чылдарында быжыг тура-соруктуң демдээ болур. Дайын чылдарында бүгү чоннуң маадырлыг чоруун, кырган-ачаларның эрес-дидимин сактып, мөгейиг кылырынга, Россия деп улуг делгем чуртувустуң булуңнарында олурткан бистиң өзүмнеривис - «Тиилелгениң теректери» тураскаалдар болу бээр» — деп, Тывада МТС филиалының директору Олег Горбачев демдеглээн.  
 Хоорай бүрүзү өзүмнер-биле кады Волгоградтың ботаниктиг садындан чогуур сертификатты база тиилелгелиг теректиң төөгүзүн смартфон болгаш планшет таварыштыр таныжар арганы берген QR-кодтуг тураскаал-таблицаны алган.

Возврат к списку