Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Июль 8 — Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук хүнү

08.07.2014

Ынакшыл болгаш шынчы чорук дээш

Чыл санында июль 8-те, бүгү Россияда өг-бүле, ынакшыл  болгаш шынчы чорук хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Ону бир дугаар 2008 чылда — өг-бүле чылында байырлап эгелээн. Христиан шажын езугаар өгленишкен улусту камгалап хайгараар Петр болгаш Феврония дээр бурганчаан кижилерни Муром хоорайда хөөржүткен. Ынчангаш өг-бүле байырлалын тургузар дугайында үзел-бодалды Владимир облазының Муром хоорайының чурттакчылары берген. РФ-тиң Күрүне Думазының депутаттарының саналы езугаар байырлалды албан езузу-биле бадылаан. 

Июль 4-те, өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук хүнүн таварыштыр Тываның хөгжүм-шии театрынга республиканың үлегерлиг өг-бүлелерин хүндүткеп байырлаар хемчег болуп эрткен. Тыва Республиканың  Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол хүннүң маадырларынга байыр чедирип, күштүг ынакшыл, быжыг эп-найырал, бот-боттарынга хүндүткелден кадык-чаагай өг-бүлелер тыптыр, а бүзүрелдиг өг-бүле эвилелдери ниитилелдиң өзээн тургузуп, чурттуң ниити хөгжүлдезинге салдарны чедирер дээрзин чугаалаан.

Аңаа чергелештир амгы үеде өг-бүле талазы-биле чидиг айтырыгларны база демдеглеп, арагалаашкын, социал өскүс артар чорук, сагыш-сеткил сандараашкынының болгаш олардан канчаар чайлаарының, мындыг байдалдарны эвээжедириниң дугайында дүвүрел-биле чугаалаан. Чедиишкинниг амыдырал-чуртталганың эгези, ооң таваа өг-бүлеге салдынар, ынчангаш кижи бүрүзү ону бодап, езу-чаңчылдарга, культурага даянып чорааш, ажы-төлдү кижизидип, оларны чуртувустуң төлептиг хамаатылары кылдыр өстүрер ужурлуг бис деп Ш.Кара-оол байыр чедириишкинин түңнээн.

Дараазында ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак, ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң директору Раиса Күжүгет, ТР-ниң Хөй-ниити палатазының даргазы Хонук-оол Монгуш, ТР-ниң кол федералдыг инспектору Владимир Останин оларның  киржилгези-биле  «Ынакшыл болгаш шынчы чорук дээш» деп медальдарны республиканың төлептиг өг-бүлелеринге тывыскан. Оларның бирээзинге Кызыл кожуундан Биче-оол, Роза Кенденнерниң өг-бүлези хамааржыр.  Кенденнер иелээ күш-ажылдың хоочуннары, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчылары, оларның уруглары база уйнуктары шупту дээди эртемниг, республиканың янзы-бүрү адырларында ажылдап чоруур. Амгы үеде  хоочуннар Каа-Хем суурда амыдырап, хөй-ниити ажыл-агыйында ам-даа идепкейлии-биле киржип, арга-дуржулгазын үлежип чоруур.

Шак-ла ындыг медальдар-биле Кызыл кожуундан Яков, Нина Лобановтарны, Каа-Хем кожуундан Сарыг-оол, Галина Хертектерни, Таңды кожуундан Дмитрий, Елена Богатыревтарны дээш, оон-даа өскелерни шаңнаан. 

Байырлыг хемчег Тыва Республиканың ат-алдарлыг артистериниң солун концерти-биле доозулган. 

Азияна Тау.

"Шын" солун


Возврат к списку