Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чоннуң Шагаа-2014 байырлалын эрттирериниң планы

Чоннуң Шагаа-2014 байырлалын эрттирериниң планы 27.01.2014
Өөредилге-кижизидилгелиг хемчеглер

«100 чылдарны демдеглээр байырлалдарны Шагаа-биле уткуулуңар!» уругларга байырлал хемчеглери:

— «Шаг — чараш, Шагаа — чаагай» деп тыва национал оюннар;

— тыва национал идик-хеп көрүлдези – Республиканың уругларга немелде өөредилге төвүнге январь 26-да 10.00 шакта;

«Шагааны уткуп – эжиң-өөрүңге байырдан чедир!» уругларга байырлал – Кызыл хоорайның уругларга немелде өөредилге төвүнге январь 26-да;

Культура-массалыг болгаш спортчу хемчеглер

2000-2001 чылда төрүттүнген оолдар аразынга бокска «Рингиниң идегели» республика маргылдаазы – «Автомобилист» спорт залынга, январь 29-тан февраль 2-ге чедир;

«Шагның чаагай эргилдези, Шагаа найыр моорлап келди, курай-курай!» театржыткан көргүзүг – Арат шөлүнге, январь 31-де 13.00 шакта;

«Аът чыл үндү, арат-чонну кыйгырды!» байырлал көргүзүглери – Тыва культура төвүнге январь 31-де 14.00 шакта;

Шагаа-2014 байырлалга тураскааткан байырлыг хемчеглер – В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга январь 31-де 16.00 шакта;

Күрүнениң «Саяннар» ансамблиниң «Шагаа-2014» деп концерти – Тываның күрүне филармониязынга январь 31-де 17.00 шакта;

1996-1999 чылда төрүттүнген оолдар аразынга тыва хүреш маргылдаазы – «Сүбедей» УСК-га, февраль 1-де 14.00 шакта;

Тыва Республиканың кубогу дээш тыва хүреш маргылдаазы — «Сүбедей» УСК-га, февраль 2-де 10.00 шакта;

Тыва оюннарга (тевек, аргамчы октаары) республика маргылдаазы — «Сүбедей» УСК-га февраль 2-де 14.00 шакта;

Тыва хүрешке республика маргылдаазы — «Сүбедей» УСК-га февраль 2-де 14.00 шакта;

Шажынчы хемчеглер

Улуг номнар (тыва оюннарлыг) – арат-төп «Найысылал», Тываның күрүне филармониязы, И. Ярыгин аттыг СК, «Сүбедей» УСК, «Херел» спорт залы, Кызыл хоорайда хүрээлерге, январь 30-31-де 21.00-06.00 шактарда;

Дөгээ даанга сан салыр езулал – Дөгээ даанга январь 30-31-де 24.00-08.00 шактарда;

Культураның болгаш дыштанылганың национал парыгында «Сан салыр» езулал – паркта шөлчүгешке январь 30-31-де 24.00-08.00 шактарда.

Возврат к списку