Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владимир Кравченко: Кызылдың ЧЭТ-инге чаартылга негеттинип турар

Владимир Кравченко: Кызылдың ЧЭТ-инге чаартылга негеттинип турар 30.07.2015
   Россияның Энергетика яамызы-биле Тываның Чазааның кады ажылдажылгазының ажылчын бөлүү Кызылдың чылыдылга-энергетика төвүнге четкен. РФ-тиң энергетика сайыдының оралакчызы Вячеслав Кравченко, Россияның Энергетика яамызының Электроэнергетика хөгжүлдезиниң департаментизиниң, Энергоэнергетикада оперативтиг контроль болгаш башкарылга департаментизиниң удуртукчулары объектиниң техниктиг байдалын көрген. 
 Оралакчы сайыт Вячеслав Кравченко Кызылдың чылыг-энергетика төвүн кезип көргеш, шынап-ла объектиге чаартылга негеттинип турарын демидеглээн, ынчалза-даа кандыг хевир-биле ону чорудары, Тывада байдалды анализтээн соонда тодараттынар дээрзин айыткан. Бүдүн ай дургузунда федералдыг ведомствога шупту чогуур санаашкыннарны чорудары планнаттынган. 
 Федерация Чөвүлелиниң кежигүнү, Тывадан сенатор Оксана Белоконь энергетиктерниң ажылында база киржип турар: «Москвадан ажылчын бөлүктүң составында 20 кижиниң келгени – Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң чедиишкини-дир. Ону ол тускай сорулга-биле чедип алган. Тываның электроэнергетика биле чылыг хөгжүлдезинге тодаргай шиитпирлерни хүлээп алырынга идегээр апаар».
 Кызылдың девискээринде котельнаяларга, Россияның камгалал яамызының тудуг объектилерге ажылчын бөлүк четкен. Июль 30-де «Межегей хөмүр-даш» кампанияга чедер, Кызыл хоорайның улуг подстанцияларының шуптузун эргиир. Үнүүшкүннерниң түңнели-биле республикада чырыктың чедишпезиниң, ону шиитпирлээриниң аргаларының дугайында сайгарылгалыг хурал эртер. РФ-тиң энергетика яамызының ажылчын бөлүүнде «Союз» энерготудуг корпорациязы», Сибирьниң МРСК, «Росчеткилер» ПАН, «ЧЭЧ техниктиг инспекциязы» ХАН-ның төлээлери келгенин сагындыраал.

Возврат к списку