Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген

Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген 31.03.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа коронавирус инфекциязынга удур хемчеглерниң дугайында бодунуң блогунда дыңнаткан: 
Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттугларым! Коронавирустуң чаа халдавырының бүгү айыылын билип турарыңар эки-дир. Коргунчуг бо аарыг бисти оюп эрте бээр деп, бодаан ажыы чок. Чүү-даа туруп болур! Даштыкыга дыштанып турганнар, улуг хоорайлардан студентилеривис чүс-чүзү-биле чанып кээп турарлар. Санитар постуларының база шагдаа ажылдакчыларының дузазы-биле оларны дозуп, хынап тур бис. 
Тывада коронавирустан аараан таварылга амдыызында чок. Ол Сибирьниң шупту регионнарын хөме ап келген болдур ийин! Россияда COVID-19 деп бадыткаттынган аарыгдан 9 кижи чок болган. Боттарыңарны камнап, бүгү-ле негелделерни хажыт чокка күүседиңер. 
Боттарывыс талазындан хемчеглерни шуптузун ап тур бис. Лабораторлуг 720 шинчилгениң түңнелдери анаа болган. 
Эмчи хайгааралында 6154 кижи бар. А 60 харлыг болгаш оон узун назылыг “айыылдыг” бөлүкте (хан-дамыр системазының, тыныш органнарының хоочураан аарыглары бар, чигирлиг, ыжыктарлыг) – 5096 кижи кирген. 
Март 31-де республиканың аптекаларынга халдавырга удур эмнерниң кээрин манап тур бис. «Ресфармация» аптека четкизинде бистиң фармацевтеривис рецепт чокка садар эмнерни боттары бүдүрүп эгелээн. 7 муң хире шилдээн антисептик эмнер белен. Оон аңгыда «Ресфармация» аскорбин кислотазының хоюг эмин кылып турлар. 
Сайгарлыкчылар база хажыызында артпаан. Чижээ, «ХимТоп» халдавырга удур бир эмни белеткээш, хынаар кылдыр Роспотребнадзорга дамчыткан. Бир эвес чөпшээрелди аптар болза, ону калбаа-биле тарадып эгелээр. 
Бүдүрүкчүлерде болгаш тарадыкчыларда чок болганы-биле, чаңгыс ажыглаар эмчи маскалары чок. «Кызылдың УПП» КХН, «БТК-групп», муниципалитеттерниң херээженнер чөвүлелдери, ТР-де КХФАЭ марлядан хөй катап ажыглаар маскаларны даарап турар.
Курлавыр фондудан 10 млн. 700 муң рубльди хуу камгалал херекселдерин, эм-дом аймаан база дезинфекция камераларын садар дээш тускайладывыс. 
Республиканың хөй ажыл-чорудулгалыг эмнелгезиниң чаа оран-савазында 229 орунга халдавырлыг аарыгларга удур немелде госпитальды белеткеп каан бис. Республиканың наркология диспансеринде 50 оруннуг обсерваторну ажыткан.
2020 чылдың марттың 30-ден эгелеп, республика девискээринде чурттап турар, соокка алыскан демдек чок база COVID-2019 аарыг кижилер-биле харылзашпаан кижилерге лабораторлуг шинчилгени чорудуп эгелээн. Быжыглаттынган поликлиникаларда шилилде чоруп турар. 
65 хардан өрү назылыг кижилерге эмчи дузазын бажыңнарынга чедирер. 
Эрттирилге пунктуларында байдал. 2020 чылдың марттың 23-тен 29-ка чедир, 15 авиарейс-биле 666 кижи ужуп келген, 76 кижи өскээр чоруткан, шупту пассажирлерни хынаан, аарыг кижи чок. 
2020 чылдың март 30-ниң 24.00 шакка чедир, М-54 автомобиль оруунда “Шивилиг” биле “Ак” деп черлерде ТР-ниң ИХЯ ОШАЧКИ постуларын таварып келген 3473 кижини тепловизорлар-биле хынаан. 689 студент (марттың 27-ден 29-ка чедир +400), бичии уруглар – 361 кижи (+298) ээп чанып келген. Чанып келген студентилер болгаш уруглар саны көвүдээн. Халдавырлыг аарыгга каразыттырган кижилер илереттинмээн. 
Ындыг болзажок, март 28-те «Шивилиг» постузунга хыналда үезинде, Таиланд чораан өг-бүлени (ашаа, кадайы, 2 ажы-төлү) илереткен. Баштайгы хыналдадан көөрге, ОРВИ-ниң демдектери чок. Олар боттарының транспорту-биле чорааннар. 
Ол-ла хүн, март 28-те, «Шивилиг» постузунга доктааткан, Абакандан чорук аайы-биле чоруп олурган Туран хоорайның чурттакчызының эъди изиг болган (38,5). Эмчилерниң доктаамал хыналдазынга алган соонда, март 29-та эъдиниң изии 36 градуска бадып келген.
Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелелиниң “изиг шугумунче” чаа коронавирус халдавырынга хамаарышкан айтырыгларлыг 1132 дыңнадыг кирген. 
2020 чылдың марттың 27-ниң 15.00 шактан март 30-ниң 06.00 шакка чедир, ТР-ниң Чазааның Информация төвүнүң “изиг шугумунче” 211, хүнде-ле – 71 дыңнадыг кирген.
Дараазында “изиг шугумнар” телефоннары доктаамал ажылдап турар: Роспотребнадзорнуң - 89232641865, ТР-ниң Чазааның– 83942230808.

Возврат к списку