Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Сферум база Дневник.ру сервистерни каттыштырары доозулган

Тывада Сферум база Дневник.ру сервистерни  каттыштырары доозулган 28.06.2023

Тывада электроннуг дневниктер болгаш журналдар сервистерлиг “Сферум” информастыг-коммуникация өөредилге шөлүн  каттыштырар ажыл доозулганын регионалдыг Өөредилге яамызы дыңнаткан. VK Мессенджерде Сферум өөредилге шөлүнүң дузазы-биле электроннуг дептерден база дневниктен ам башкылар, өөреникчилер болгаш оларның ада-иелери чаттарга бижижип, онлайн-кыйгыртыгны кылып болур апарган.

Башкылар электроннуг журналга кичээлди планнап, ону эрттирип, VK Мессенджер информация солчулгазның шөлүнге коштунган өөреникчилерни көөр аргалыг. Ол ышкаш файлдар, чуруктар, 4 ГБ чедир хемчээлдиг видео дээн өөредилге материалдары-биле чатка солчуп болур.

Чурагайлыг чаа шөл өөредилче чорудуун таарыштырып, эптиг болгаш чедингир болдуруп, ооң дузазы-биле башкылар, өөреникчилер болгаш оларның ада-иелериниң аразынга харылзаажырын элээн чиигедип, регионнуң школаларынга чаңгыс аай айыыл чок өөредилге делгемин тургузуптар дээрзинге Тываның Өөредилге яамызы ынанып турар.

Чаа чурагай делгеминиң бүгү-ле аргаларын ажыглаар дизе, өөредилге углуг электроннуг журналга база дневникке бодунуң аккуантызын чаңгыс катап быжыглаар апаар. Сервис халас болур болгаш, ында кандыг-даа реклама, спам чок.

Бөгүнде Адыгея, Дагестан база Соңгу Осетия–Алания республикаларда, Хабаровск крайда, Архангельск, Астрахань, Воронеж, Иваново, Иркутск, Новгород, Омск, Саратов, Тамбов областарда база Еврей автономнуг областа сервистерни каттыштырар ажылдар доозулган. Россияның өске регионнарында база ажылдар идепкейлиг чоруп турар.

Өөредилге адырынга бедик технологияларлыг сервистерни тургузары-биле, 2019 чылдың чайынында “Чурагайлыг өөредилге” КХН тургустунганын сагындыраал. “Чурагайлыг өөредилге хүрээлеңин” боттандырары-биле 2021 чылда «Сферум» төлевилелди ажылдаткан. Дневник.ру – ажыглакчылар демдектерин, расписаниезин болгаш бажыңга онаалгаларны дүн-хүн дивейн көрүп алыр кылдыр «Дневник.ру» компанияның өөредилге организацияларынга дээш ажылдап кылган халас чурагайлыг шөл болур.


Возврат к списку