Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өртектерниң ылгалы

Өртектерниң ылгалы 10.02.2015

Сөөлгү үеде аъш-чем өр­тээниң аартап турары  чонну дыка дүвү­­ре­дип ту­рар. Кызыл хоорайның  улуг садыгларында хүн бү­­рүде хереглелдиң аъш-чем аймааның өртектерин көрүп, үнүүшкүннү кылдывыс. Садыгларда аъш-чем аймааның өртектери аң­гы-аңгы болду. Хоорайның эң хөй садып алыкчылыг улуг садыы «Гарудада» хлебтиң өртээ – 22 рубль, сүттүң — 65 рубль, чигирниң  - 70 рубль, «Пять звезд» садыгда сүттүң өртээ - 68 рубль, чигирниң – 72 рубль, чуурганың – 60 рубль.  «Азас» садыында хлебтиң — 28 рубль,  чигирниң  — 67 рубль, сүттүң – 69 рубль, чуурганың — 64 рубль  болза,  чанында кожа турар «Наташа» садыында   хлебтиң – 26 рубль; чигирниң – 70 рубль; чуурганың — 69 рубль; сүттүң – 61 рубль.

Үстүнде айытканывыс садыгларның өртектерин шүүш­тү­­рүптеривиске,   эң чиик өртектиг хлеб «Гаруда» садыында, а эң аар өртектиг хлеб «Азас» садыында. Эң чиик өртектиг сүттү «Наташа» садыында, а эң аар өртектиг сүттү «Азас» садыында садып турар. Эң чиик өртектиг чигирни  «Азас» садыында садып турар болза, а эң аар өртектиг чигирни  «Пять звезд» садыында садып  турар болду.

Айдың Ондар.

"Шын" солун


Возврат к списку