Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Игорь Новиков: «Евразийжи аренага Тываны чедиишкинниг бараалгадыр чүүл - хөөмейниң кайгамчыы болур ужурлуг»

Игорь Новиков: «Евразийжи аренага Тываны чедиишкинниг бараалгадыр чүүл - хөөмейниң кайгамчыы болур ужурлуг» 18.09.2015
 «Культура, өөредилге, сагыш-сеткилдиң арыы» шөлчүгештиң ажылында 70 ажыг кижи киржип турар, оларның аразында Индия биле Японияның делегациязы бар. 
 Шөлчүгештиң ажылын ооң куратору, Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды Каадыр-оол Бичелдей ажыдып, Тываның, ооң чурттакчыларының, культурология талаларының болгаш төөгүнүң чамдык арыннарын таныштырган. Лекторларны болгаш экспертерни таныштыргаш, ажылдаар чурумну, бөлүктерниң ажылын болгаш күүседир оаалгаларын дыңнадып, сайгарар айтырыгларны киржикчилерге берген. Кыска чапсар аразында шуулганның аалчылары бирги бодалдары-биле үлешкен. 
 Ашиш Шарма, Москвада Индияның элчин чериниң культура төвүнүң директору:
 – Шуулганга киржир чалалга дээш четтирдим. Тыва биле Индияның аразында культура харлызааларын хөгжүдеринге үндезин кылдыр буддизмни ап болур-дур. Культура, өөредилге, экономика адырында элээн планнар бар. Тываның Баштыңынга шажын кижизидилгезин хөгжүдеринче угланган күжениишкини дээш өөрүп четтирдим. Эң-не идепкейлиг болгаш бурунгаар көрүштүг аныяктар барын база эскердим. 
 Игорь Новиков, эксперт, Россияның маркетологтар каттыжыышкынының кежигүнү: 
 – Шөлчүгештиң ажылы чымыштыг, аныяктарга угаан-медерелдиң езулуг шуткуп кириишкини-дир. Киржикчилер боттарының төлевилелдерин киирер, оларның эң-не экилерин чедир кылгаш, боттандырар. Кайгамчыктыг хөөмей бистиң маркетинг төлевилелдеривистиң кол үндезини болур. Евразийжи аренага Тываны чедиишкинниг бараалгадырынга чугула продукт ол деп бодаар мен. 
  Киржикчилерниң аразында Японияның Цукуба университединден аалчылар бар: профессор Хисикава Кунисоти база Москва биле Сахалин ортулукта стажировкалап турар студентилер. Славян дылдарны, экономика болгаш культураны өөренип турар, бо удаада олар «Сайгарлыкчы чорук» шөлчүгеште. 
  «Культура индустриязы – культура өнчү-салгалын камгалаарынга регионга экономиктиг чаза булгаашкынның аргазы», «Хоорайлар болгаш регионнарның чаа культура төлевилелдери», «Евразияның угаан-сарыылдыг болгаш чижилгелиг кижизин хевирлээринге культура болгаш өөредилгениң ужур-дузазы», «Культура өнчү-салгалын кадагалаарынга дагдыныышкын институдун хөгжүдер делегей чергелиг арга-дуржулга», «Чаа культура баазазынга культура-төөгү өнчү-салгалын эде бодаары», «Евразийжи өзектиң аяннашкак хөгжүлдезин хевирлээн төлевилелдер» талазы-биле мастер-класстар шөлчүгешке болган.
 «Культура, өөредилге, сагыш-сеткилдиң арыы» шөлчүгештиң ажылы Чаңчылчаан тыва культура төвүнге эрткен.

Возврат к списку