Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага «Экология» национал төлевилелди боттандырганындан арга-арыг өрттери ийи катап кызырылган

Тывага  «Экология» национал төлевилелди боттандырганындан арга-арыг өрттери ийи катап кызырылган 22.02.2024

2023 чылда Тываның арга-арыынга өрттер саны ийи катап кызырлып, ооң болган шөлү алды катап эвээжээн. Россияның Президентизи Владимир Путинниң идип үндүрген шиитпири-биле «Экология» национал төлевилел шугумундан республиканың арга-арыг ажыл-агый организациялары чаа арга-арыг дериг-херекселдери болгаш техниказы-биле четчелеттинип, материал-техниктиг хандырылганы экижидер дээр планныг ажылдар ындыг түңнелдери берген.

«Экология» национал төлевилелдиң «Арга-арыг камгалалы» федералдыг төлевилелдиң республикада боттаныышкынының кол сорулгазы - 2024 чылда арга-арыгны 100 хуу катап тургузарын чедип алыры. Тывада национал төлевилелдиң сорулгазын чедип алырының деңнели 2023 чылда 100 хуу болуп, Россия Федерациязының 85 регионундан республика бирги черни ээлээн.


2019 чылда национал төлевилелдер боттаныышкыны эгелээн. 2023 чылдың төнчүзүнге чедир республика национал төлевилел акша-хөреңгизи-биле арга-арыг өрттеринге удур 97 санныг техниканы база 325 санныг дериг-херекселдерни, арга-арыг ажыл-агыйының 36 техниказын база 381 дериг-херекселин алган. Ол дээрге сөөлгү чылдардан федералдыг акша-хөреңги-биле саткан эң улуг техника чаартылгазы болур.

Арга-арыг ажыл-агыйлары илчирбелиг болгаш дугуйлуг тракторларны, Садко НЕКСТ, «Урал» чүък автомобильдерин, «Урал» маркалыг вахта автобустарын, кожуглуг квадроциклдерни алган. Арга-арыг өрттеринге удур кадыырлар, кожуглуг модульдар, бензин-биле ажылдаар хирээлер, агаар үрдүрүкчүлери, суг савалары, өрт өжүрүкчүлери дээш, чугула дериг-херекселдер-биле четчелеттинген.

Өрттерден арга-арыгны камгалаарда, ооң үнген дөзүн эрте илередири, өрт болган черге үе шаанда чедери, өрт кезектерин техника-биле чепсеглээри чугула деп, республиканың Арга-арыг яамы демдеглээн. Өртке удур ажыглаар чаа дериг-херекселдер специалистерге арга-арыгны өрттен камгалаар хемчеглерни дүрген болгаш шынарлыг чорударынга, демдеглеттинген ажылдарны күүседиринге дузалыг болур деп, яамы демдеглээн.


Возврат к списку