Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Күрүне чөвүлелиниң чаа составында кирген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Күрүне чөвүлелиниң чаа составында кирген 22.12.2020
Россияның Президентизи Владимир Путин, понедельникте, РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң составын бадылаан.Президент Күрүне чөвүлелин даргалаар. Күрүне чөвүлелиниң чаа составы элээн калбарган. Ооң составында Федералдыг Хуралдың ийи палатазының спикерлери, губернаторлар, оларның аразында Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, ол ышкаш округтарда Президентиниң бүрүн эргелиг төлээлери, Президент Администрациязының кежүгүннери, парламент партияларның лидерлери кирген.
Россияның үлетпүржүлер болгаш сайгарлыкчылар эвилели, Хамаарышпас профэвилелдер федерациязы дээн ышкаш, хөй-ниити каттыжыышкыннарының төлээлери бир дугаар киргеннери ол. Ол ышкаш Күрүне чөвүлелинче муниципалдыг эрге-чагырга төлээзи бир дугаар кирип, ону Челябинск облазының Сатка муниципалдыг районнуң баштыңы база Евпаторияның баштыңы төлээлээр. 
Президентиниң дузалакчызы Игорь Левитин “Российская газета” солунга, чаартынган Күрүне чөвүлелинде 18 доктаамал комиссия барын, ажылчын бөлүктерни тургузар деп турарын чугаалаан. Амгы эрге-чагырга органнары-биле дугуржуп кады ажылдаарын хандырар комиссия болгаш күүсекчи эрге-чагырга органнарының ажыл-чорудулгазын таарыштырып, үнелээр комиссия – ийи чаа комиссия тургустунган.  
Оон аңгыда, күрүне болгаш муниципалдыг эргелеп-башкарылга, кадык камгалалы, культура, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук, аныяктар политиказы, өөредилге, үлетпүр, көдээ ажыл-агый, социал политика, тудуг, ЧКА, хоорай хүрээлели, туризм болгаш өске-даа угланыышкыннарлыг комиссиялар ажылдаар.

Возврат к списку