Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Регион удуртукчузунуң киржилгезиниң соонда Кызылда хуу секторда кудукту септээн

24.11.2015
 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте ажылынче чоруп олура, Мир кудумчузунда чурттакчыларның ажыглап турары кудуунуң септеттингенин хынаары-биле четкен. 
  Кызыл хоорайның чурттакчызы Айна Көк-Кыс Чазак Даргазының ноябрь 12-де хүлээп алыышкынынга келгеш, үрелик кудуктуң дугайында хомудалын илереткен. Мир биле Складская кудумчузунда чурттап турар 70 хире өг-бүлелер июльдан бээр берге байдалдың херечилери болганнар. Кудукту септээр ажылдар түңнел чок болуп, суг-биле хандырылга айтырыы бергедээн, чурттакчылар люкка шланга кошкаш, оон суглап турарын дыңнаткан. Шолбан Кара-оол ол айтырыгны дарый шиитпирлээрин аазааш, ооң күүселдезин Кызыл хоорай мэриязындан негээрин, неделя эртерге боду барып хынаарын дыңнаткан турган.
 Республиканың баштыңы сагындырыг чокка кудукка четкеш, септеп каанын боду хынаан. Кудукту долгандыр херимнээр немелде даалганы Кызылдың мэринге берген. 
 Кижилер муниципалдыг эрге-чагырганың шиитпирлээр ужурлуг айтырыглары-биле регионнуң удуртукчузунга хомудалдыг кээри сөөлгү үеде көвүдээн. Ынчангаш понедельникте аппарат хуралында Шолбан Кара-оол шупту кожууннарның база хоорайларның удуртукчуларындан чурттакчы чоннуң чидиг айтырыгларынче кичээнгейни углаарын негээн. Ылаңгыя чылыдылга, чырык, ЧКА-да үрелиишкиннер дугайында дыңнадыгларны хынаарын дааскан. 
 Республика Баштыңының хамаатыларны хүлээп алганының түңнелинде хыналдага алган база бир айтырыы – пассажирлер аргыштырылгазы. Ол даалганы Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг биле Кызыл кожууннуң чагырга даргазы Валентин Енданга берген.
 Каа-Хем суурда чаа туттунган «Звездочка» уруглар садының аныяк ажылдакчызы Ольга Биче-оол Шахтерская кудумчузунда пассажирлер автобустары болгаш маршруттар эвээш чоруп турарынче кичээнгейни углаан. Суурнуң чурттакчы чону, ылангыя бичии уруглар, хөй-ниити транспортун ам-даа немээрин дилеп турар. Чүге дизе маршруткалар манаан улуг кижилер ажылынче озалдап каар, чаштар доңуп каары чажыт эвес. Ынчангаш ол угланыышкынга пассажир транспортунуң санын көвүдедирин, автобус доктаамынга автобустар биле маршруткаларның ажылдаар шагының графигин азарын дилээн.

Возврат к списку