Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага даштыкы хамаатыларның түр када чурттаар квотазын 16,8 хуу кызырган

Тывага даштыкы хамаатыларның түр када чурттаар квотазын 16,8 хуу кызырган 13.11.2015
 2016 чылда албан езузу-биле 100-ден хөй эвес даштыкы хамаатыларны түр када чурттаар кылдыр Тыва хүлээп алыр. Россияның чазааның республикага тургусканы даштыкыдан мигрантылар чурттаарынга көрдүнген квотаның саны ындыг. Чыл санында квотаның саны кызырлып турар, 2014 чылда ол ийи катап, 2015 чылда 16,8 хуу эвээжээн. Россияда бүрүнү-биле 126055 квотаны 2015 чылда берген. 
 РФ-тиң регионнарының тургузуп турары квоталарның эвээжээнин бирги ээлчегде, регион эрге-чагыргазының тус черниң чурттакчыларын ажыл-биле хандырар дээн чүткүлү-биле тайылбырлаар. Тываның чазаа республиканың территориязында ажылдап турар даштыкы компаниялар-биле регионнуң чурттакчыларындан ажылчыннарны бирги ээлчегде шилиир дугайында дугуржулгаларны чарган. Республиканың эрге-чагыргазы улуг дээн ажыл берикчилеринге таарыштыр, ортумак болгаш дээди профессионал өөредилге системазын эде тургузуп, хереглелде мергежилдерниң специалистерин өөредиринге бар-ла аргаларны тургузуп турар. 
 Оон аңгыда республиканың чурттакчыларын ажылга тургузарынче угланган дугуржулгаларны инвесторлар, оларның аразында даштыкылар-биле чарып, регионнуң инвестиция төлевилелдериниң киржикчилеринге үндүрүг чиигелделерин берип турар. Өске-даа хемчеглер-биле кады чоруткан ажылдарның түңнелинде, 2010 чылда турган 28,6 муң ажыл чок кижилерниң саны 2014 чылда 23,8 муң чедир эвээжээн. 
 Ындыг болзажок, Сибирь федералдыг округда миграция квотазын 2015 чылда 20070 турганынга деңнээрге, 2016 чылда 21050 чедир көвүдеткен. Кемерово облазы 2015 чылда 2500 даштыкы ажылчын күштерни хаара туткан турган болза, 2016 чылда 3500 кижи чедирер планныг.
 РФ-тиң Чазаа Сибирь федералдыг округтуң регионнарынга дараазында квоталарны аңгылаан: 
 - Тыва Республика - 100 (2015 чылда 120) 
 - Алтай Республика - 150 (150) 
 - Хакас Республика - 400 (500)
 - Забайкалье край - 500 (500) 
 - Бурят Республика - 1200 (1100) 
 - Красноярск край - 2000 (500)
  - Иркутск область - 2000 (2000)
 - Алтай край - 2000 (2000)
 - Томск область - 1500 (2000) 
 - Кемерово область - 3500 (2500) 
 - Омск область - 3700 (3700)
  - Новосибирск область - 4000 (4000)

Возврат к списку