Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва 2019 чылда уругларның организастыг дыштанылгазынче 2,8 хуу хөй кижини хаара тудар

Тыва 2019 чылда уругларның организастыг дыштанылгазынче 2,8 хуу хөй кижини хаара тудар 26.03.2019
Тывада 60 муң ажыг школачыларның 22 муң хирези чайгы лагерьлерге дыштаныр. ТР-ниң Өөредилге яамызы уругларның чайгы кадыкшылга кампаниязынга белеткел ажылдарының чоруп турарын бөгүн илеткээш, ындыг дыңнадыгны берген.
 Республика бо чылын эрткен чылга деңнээрге 2,8 хуу хөй, азы 144 млн. рубль хире акшаны уругларның чайгы дыштанылгазынче угландырарын яамы дыңнаткан. Акшаландырыышкын хемчээлин улгаттыргаш, дыштанылганың шупту кол угланыышкыннарынче путевкаларны немей алыр.
Республика иштиниң лагерьлеринге чайын 19132 уруг (2018 – 18 780) дыштаныр. Бүгү-российжи уруглар төптеринче путевкалар саны өскен – 401 тургаш 412 апарган. Санаторлуг-курорт албан черлеринге, 2019 чылда, 2,5 муң уруг дыштаныр (2018 чылда – 2691). 
Тываның Баштыңы амыдыралдың берге байдалында уругларның чайгы дыштанылгазынче онза кичээнгейни салырын негээн. «15 муң хире ындыг уруг бар, оларның аразында чурум үрээн 300 элээдилер база бар. Оларга аңгы хайгаарал херек. Чер кезип тояап чорбас кылдыр, ашкарып-чемгерип, хепкерип, бир-ле чүүлдерже хаара тудар. Оларга хамаарыштыр ажылга харыысалгалыг кижилер турарын томуйлаар» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
Республикада 19 муң уругну 195 лагерьлерже хаара тудар дээш, чайга чедир белеткел ажылдарын доозар деп, сайыт Татьяна Санчаа илеткээн. Дыштанылга лагерьлеринче хаара туттунмайн барган элээдилерни түр үениң дыштанылга төптеринге дыштандырар ажылды ТР-ниң өөредилге яамызы эрткен чылдан бээр чорудуп турар. Эрткен чайын шак-ла ындыг төптерге, 6-дан 18 харлыг, 6 муң ажыг уруглар дыштанган. 
Бо чылгы кампанияның онзагайы - уругларның дыштанылга лагерьлеринде эмчи кабинеттери лизенциялыг болуру - албан кылыр негелде. Лицензия алырда кабинеттерни эмчи дериг-херекселдери-биле бүрүн четчелээр апаар. Чамдык кабинеттерни негелдеге дүүштүр дерээн. Дыштанылга сезону эгелээрге чедир артканнарынга ажылды доозар.

Возврат к списку