Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2016 чылда Тыва аныяк өг-бүлелерни чурттаар бажың-биле хандырарынга 43 млн. рубль ажыг түңнүг федералдыг субсидияны алыр

2016 чылда Тыва аныяк өг-бүлелерни чурттаар бажың-биле хандырарынга 43 млн. рубль ажыг түңнүг федералдыг субсидияны алыр 26.02.2016
 Россияның Чазаа аныяк өг-бүлелерге чурттаар бажың садарынга база тударынга социал төлевир кылдыр субсидиялар үлелгезин бадылаан. 2016 чылда ол программа-биле Тывага дузаның хемчээли - 43 млн. 410 муң рубль. Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев, февраль 18-те, ол айтыышкынга атты салган. 
 2015–2020 чылдарда «Чурттаар оран-сава» федералдыг тускай сорулгалыг программаның «Аныяк өг-бүлелерни чурттаар оран-сава-биле хандырары» иштики программазы-биле субсидияларны бээр. Чурттаар байдалын экижидери негеттинип турар аныяк өг-бүле ажы-төл чок болза, чурттаар оран-саваның 30 хуузундан, чаңгыс азы оон хөй ажы-төлдүг болза, 35 хуузундан эвээш эвес хемчээлге социал төлевирни бээри, программаның негелдезинде көрдүнген.
  Оон аңгыда аграр секторга 5,4 млн. рубльге саң-хөө деткимчезин көргүзер дугайында республиканың чагыын деткээн. Ооң 1 млн. 657,8 муң рублин мал ажыл-агыйын хөгжүдеринге база малдың продукциязын болбаазырадып база садып-саарарынга алганы кыска хуусаалыг чээлилерниң хуу ставказын эгидеринче угландырар. Арткан 3 млн. 809,3 муң рубльди – суурларда биче ажыл-агыйларның узун, ортумак база кыска хуусаалыг чээлилериниң хуу ставкаларын эгидеринче киириштирер.
  Ооң мурнунда Дмитрий Медведев, Тываның көдээ ишчилериниң мал база үнүш ажыл-агыйларын хөгжүдер, көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадыр, инфраструктура база садып-саарылганы хандырар дээш, кады акшаландырыышкын кылдыр алганы, инвестиция чээлилериниң хуулар ставказынга компенсация - 1,9 млн. рубльге субсидияны бээр дугайында айтыышкынга атты салган.

Возврат к списку