Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Пассажирлер аргыжылгазында чаа рейстер ажыттынган

Пассажирлер аргыжылгазында чаа рейстер ажыттынган 18.05.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ТР-ниң Дээди Хуралыяның депутаттарынга Айыткалын берип тура, чоннуң транспорт-биле аай-дедир аргыжылга айтырыын шиитпирлеп, кижилерге эптиг байдалдарны бир дугаарында шиитпирлээрин эрге-чагырга черлеринге айыткан. Чоннуң чагыгларынга даянгаш “Улусчу программаны” тургузуп, хөй-ниитиниң аргыштырылгазын шын организастаар арга-хевирлерни организастаан.
Республиканың Орук-транспорт комплекизиниң яамызы база Кызыл хоорай мэриязы айыткалды күүседип, хоорай, суурлар аразынга пассажирлер аргыжылгазында чаа рейстерни ажыткан.
Кызыл кожууннуң Ээрбек, Баян-Кол база Терлиг-Хая суму чагырга даргаларының чаңгыс эвес катап киирген чагыгларынга даянгаш, Кызыл - Ээрбек - Баян-Кол - Терлиг-Хая аразында аай-дедир халдыр чаа автобус маршрудун ажыткан.
Кызыл - Ээрбек - Баян-Кол - Терлиг-Хаяже - улуг-хүнде, понедельникте 18.30 шакта үнер болза, а Терлиг-Хая - Баян-Кол - Ээрбек – Кызыл рейзинче понедельник, вторникте 6.00 шакта аъттаныптар.
Орук өртээ Кызылдан Ээрбекке чедир - 90 руб, Баян-Колга чедир - 170 руб., Терлиг-Хаяга чедир - 260 рубль болур. Чорукчуларның орук-сууру менди-чаагай-ла болзунам!

Возврат к списку