Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сибирь федералдыг округда бадылаашкынның ийи дугаар хүнү-биле Тыва эң улуг көргүзүглүг

Сибирь федералдыг округда бадылаашкынның ийи дугаар хүнү-биле Тыва эң улуг көргүзүглүг 17.03.2024

Россия Федерациязының Президент соңгулдаларында бадылаашкынның  баштайгы ийи хонуунда Тыва Республиканың чурттакчы чону ниитизи-биле 87,15 хуу соңгааны тодараттынган. Шак ындыг дыңнадыгны Тываның Соңгулда комиссиязы соңгулда участоктарын хагган соонда дыңнаткан. 

Ийи дугаар хүннүң түңнелдери-биле Красноярск край 61,85 хуу, Алтай Республика 57,15, Иркутск облазы 46,86, Хакас Республика 48,93 хуу соңгаан. Новосибирск болгаш Томск областарында ырактан электроннуг соңгулда-биле кады санаарга 46,98 болгаш 46,1 хуу болган.

Тываның кожууннарындан Сүт-Хөл кожуун эң-не хөй 94,84 хуу соңгааш, рекордту тургускан. Ол ышкаш Өвүр кожуун база 94,44 хуу соңгаан. Ийи дугаар хүннүң түңнелдери-биле найысылал Кызылдың чурттакчы чону 82,88 хуу хамааты хүлээлгезин күүсеткен.

Россияның Президент соңгулдаларның сөөлгү бадылаашкын хүнүнде бүгү-ле соңгулда участоктары эртенгиниң 08:00 шактан кежээкиниң 20.00 шакка чедир ажылдаар.


Возврат к списку