Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Константин Банников, Онза байдалдар яамызының кол эргелел начальнигиниң оралакчызы: Тывага ажылдаар дээрге, боданмайн-даа чөпшээрештим

Константин Банников, Онза байдалдар яамызының кол эргелел начальнигиниң оралакчызы: Тывага ажылдаар дээрге, боданмайн-даа чөпшээрештим 23.08.2018
Константин Банников, Россияның ОБЯ Тывада кол эргелел начальнигиниң оралакчызы, иштики албанның подполковниги:  
- Меңээ Тыва Республика – мээң ийиги бажыңым-дыр. Киров облазынга төрүттүнзүмзе-даа, бичиимден Кызылга өскен мен. 11 дугаар школаны доостум. Москва облазында Хамааты камгалал академиязынче дужаап киргеш, ону чедиишкинниг дооскаш, Россияның аңгы-аңгы черлеринге үлелге езугаар ажылдадым, ооң эң хөйүн Красноярск крайга. Республикага 18 хире чыл келбээн мен. Салым-чол мени катап маңаа эккелген – республикада бистиң ОБЯ-ның кол эргелелинге ажылдаар арга тургустунуп кээрге, боданмайн-даа чөпшээрештим. Ажыл-албанымга чоргаарланып, үнелээр мен. 
Бо чылдар иштинде дыка хөй чүүлдер өскерилген-дир. Кызыл боду, республиканың база аян-шинчизи өскерилген. Чаа чараш бажыңнар немешкен, найысылалдың архитектуразы ылгалдыг. Кижилер сагыш човангыр болгаш дузааргак апарган-дыр. 
Кижилерге шыдаар шаам-биле дузалажыксар мен. Школа дооскаш, кайнаар кирип алырымны бодандым. Россияның ОБЯ дыка хөй таварылгаларда кижилерге дузалап турар, аңаа бодумну шенеп болур-дур мен деп шиитпирге келдим. Ынчангаш ОБЯ-га албан хүлээлгени шилип алганым ол.  
Күрүне тугунуң хүнү - бүгү-российжи байырлал. Ол меңээ – бистиң Россияга, бистиң республикага алдар-хүндү, чоргаарал, төөгү-дүр. Тываның шупту чонунга күрүне байырлалы-биле байыр чедирип тур мен! Россияның болгаш республиканың чаагай чоруур дээш чурттап, ажылдарыңарны күзедим!

Возврат к списку