Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тиилелге шөлүнге

Тиилелге шөлүнге 17.02.2014

Афганистандан совет дайынчыларны үндүргенинден бээр 25 чылын демдеглеп турар. Ол дээрге чурттуң шериг төөгүзүнүң арыннарында таңмаланып арткан болуушкун. 

Совет шериглерни Афганистандан үндүрген хүнү кылдыр февраль 15-ти каш чыл бурунгаар доктааткан. Ол шиитпирни Россияның хөй язы-сөөк чону база афганчыларның эвилелдери  чүүлдүгзүнүп деткээн.

Февраль 14-те, 12 шакта найысылалдың Тиилелге шөлүнге Ада-чурттуң кызыгаарындан дашкаар албан хүлээлгезин күүседип чораан шериглерни база дайын шөлүнге маадырлыы-биле тулчуп тургаш, хары черге  бажын салган оолдарны  сактып, хүндүткелдиң, мөгейигниң езулалын эрттирген. Аңаа ТР-ниң Чазааның төлээлери, дайынның киржикчилери, шериг кижилер, хоорай чагыргазының болгаш аңгы-аңгы албан черлериниң ажылдакчылары, афганчыларның чоок төрелдери киржип, Тиилелге шөлүнде тураскаалга боодал чечектерни салган.

Олардан аңгыда РФ-тиң «Дайынчы акы-дуңмалышкы» хөй-ниити организацияның Тывада салбырының кежигүннери, «Чаңгыс демниг Россия» партияның болгаш «Бүгү-Россияның улусчу фронтузунуң» төлээлери, хөй-ниити организациялары, Кадеттер корпузунуң болгаш Кызылдың №2, 4 школаларының өөреникчилери сактыышкын езулалынга киришкен.

Тывада Кадеттер корпузунуң болгаш Кызылдың №12 школазының шериг-патриотчу клувунуң өөреникчилери Тиилелге шөлүнде тураскаал чанынга хүндүлүг таңныылга турганнар.

Интернационалчы дайынчыларның маадырлыг чоруу бистиң чүректеривиске кезээ мөңгеде артар.

Анисья Тюлюш.


Возврат к списку