Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва шериг албанынче күскү келдириишкинни хуусаадан эрте доозар

Тыва шериг албанынче күскү келдириишкинни хуусаадан эрте доозар 30.11.2022

Шериг албанынче күскү келдириишкин декабрьның 31-де доостур. Ол үеге чедир республика шериг албанынче 600 ажыг оолдарны чорударын хандырар ужурлуг. Ноябрьның 23-ке чедир келдириишкин планы 61 хуу күүсеттинген болза, Төп шериг округунда ортумак көргүзүг - 72,6 хуу. Тываның Баштыңы 10 хонук дургузунда көргүзүг планын чедип ап, келдириишкин компаниязын эрте доозар сорулганы республиканың келдириишкин комиссиязынга берген.
Республиканың шериг комиссары Демир-оол Артына ооң чылдагааны - шеригже кыйгырткан оолдарның эмчи шинчилгезин оожум эртип, шериг албанындан ойталаан хамаатыларны тывар дээн иштики херектер органнары-биле келдириишкин комиссияларының багай кады ажылында деп айыткан.
Республиканың Кадык камгалал, Өөредилге база Иштики херектер яамылары, ол ышкаш муниципалдыг тургузуглар чагыргалары сорулганы чедип алыр дээш демнежип ажылдаарын Владислав Ховалыг чугаалаан.
Декабрь 10-да аппарат хуралында ажылдың түңнелдерин үндүрер.
Тывадан солдаттарны стратегтиг ракета шериглериниң, кургаг чер шериглериниң, шериг-космиктиг күштерниң, Национал гвардия шериглериниң, Барыын, Төп база Чөөн чүк шериг округтарының шериг кезектеринче аъткарар. Келдириишкин-биле кыйгырткан шериг албанныгларны Россия Федерациязының чаа девискээрлеринге шериг албанынче чорутпас, тускай операцияже хаара тутпас, албан хүлээлгези доосту бээрге, халашкан соонда, чурттап турар черлеринче чандырар.


Возврат к списку