Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылдың түңнелдери-биле Тывада эң элээр суурларны тодараткан

2023 чылдың түңнелдери-биле Тывада эң элээр суурларны тодараткан 31.01.2024

Тывада чон ортузунга арагалаар чорукка удур дээштиг хемчеглерни алыры-биле, регионнуң баштыңы Владислав Ховалыгның эгелээшкини “Элээр суур” республика конкурузунуң түңнелдерин үндүрген.
«Элээр девискээр» деп боттарын чарлап, төлевилелге киржир күзелдиг муниципалдыг тургузуглар саны чылдан чылче көвүдеп турар.

Бо чылдан эгелеп конкурска киржириниң чуруму чаартынган – ол билдингир болгаш бөдүүн апарган. Тиилекчилерге тыпсыр шаңналдар база экижээн. Бирги бөлүкче кирип турар суурлар 1 млн рубльдиң, 400 база 200 муң рубльдиң шаңнал акшалын алыр. Оон аңгыда ортумак хемчээлдиг суурларга тыпсыр шаңнал акшазын доктааткан. Эң-не элээр суур чартык миллион рубль акшаны алыр.

Оргкомитеттиң кежигүннери ажык бадылаашкынны чарлап, ооң түңнели-биле тиилекчилерни илереткен.
1 муңдан 5 муң кижи чедир чурттакчылыг улуг суурлардан дараазында тиилекчилер илерээн: Тес-Хем кожууннуң Кызыл-Чыраа сууру (Ак-Эрик); Барыын-Хемчик кожууннуң Барлык сууру; Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми сууру.

200-ден 1000 кижи чурттакчылыг ортумак суурлардан «эң элээр» деп атты алганнар: Кызыл кожууннуң Терлиг-Хая сууру; Бии-Хем кожууннуң Хадың сууру; Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сууру.
200 кижиден эвээш чурттакчылыг суурлар аразынга Бии-Хем кожууннуң Ленинка арбаны тиилээн.

Тиилекчи болган Тес-Хем кожууннуң Кызыл-Чыраа сууру (Ак-Эрик) шаңналын кайнаар чарыырын билирлер. Суурнуң чону чыглып, хуралдааш, конкурска киржир шиитпирни бир үн-биле бадылап, бир эвес тиилеп алза, суур чону-даа ажыглаар кылдыр трактор садып алыр деп шиитпирни үндүрген турганын, кожуун чагыргазы дыңнаткан.
«Элээр суур» - арага ижип болбас дээн чоннуң ужур-чаңчылдарынга чүүлдеш эң-не улусчу мөөрей ол дээрзинге тес-хемчилер бүзүрээн.


Возврат к списку