Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада саргыга ызырткан таварылгалар көвүдээн

Тывада саргыга ызырткан таварылгалар көвүдээн 13.05.2022 Марттың 28-тен бээр, республикада саргыга ызырткан бир дугаар таварылга Кызылдың девискээринге бүрүткеттинген. Ол үеден майның 8-ке чедир саргыга ызырткан дээш эмнелге албан черлеринге 337 кижи келгени бүрүткеттинген. Эрткен чылдың ол үезинде 239 ындыг таварылга болган. Эрткен неделяда республиканың он чеди муниципалдыг тургузуунуң он алдызынга саргыга ызырткан таварылгалар демлеглеттинген. Тывада чыл эгезинден бээр бир кижи саргы энцефалидинден аараан.
Сөөлгү неделяда эмчи дузазын дилеп кээп турар кижилерниң саны көвүдээнин эпидемиологтар демдеглээн. Оларның көвей кезии назы четпээннер. Эмнелге организацияларынче 118 кижи дуза дилеп келген, 53 таварылгада саргы чыпшындыр кадалы берген болган.
Кызыл хоорайда, Таңды, Кызыл, Барыын-Хемчик, Бай-Тайга, Бии-Хем, Каа-Хем, Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик, Эрзин, Мөңгүн-Тайга, Чеди-Хөл, Өвүр, Улуг-Хем, Тес-Хем база Чаа-Хөл кожууннарда саргы көвүдээн.
Хөй кижилер чыглыр черлерни, уруглар садтары, школалар, хүндүскү болгаш стационар уруглар лагерьлери дээш, өске-даа девискээрлерни саргыга удур арыглаарын кожуун чагыргаларынга дааскан.
Ажылының аайы-биле айыылдыг черлерде ажылдап турарларны камгалал хептер, чаштырар бүдүмелдер-биле хандырарын тус чер чагыргаларынга сүмелээн.
Саргыга удур эң-не дээштиг хемчег тарылга бооп артпышаан. Халдавырыг саргы энцефалидинге удур тарыышкынны чурттакчы чонга салырын тус чер чагыргаларынга саналдаан.

Возврат к списку