Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада социал камгалалга онза хереглелдиг хамаатыларны ажылга хаара тудар квота санын көвүдедир

Тывада социал камгалалга онза хереглелдиг хамаатыларны ажылга хаара тудар квота санын көвүдедир 19.09.2019
Тываның эрге-чагыргазы хамаатыларны ажылга тургузар ужурлуг ажыл берикчилеринге квота санын көвүдедир деп турар. Республиканың Чазаа “Социал камгалалга онза хереглелдиг хамаатыларга ажылчын олуттарны квоталаарының дугайында” регион хоойлузунче чогуур эдилгени киирерин саналдаан.
Ажылдап турар хоойлу төлевилелинде ажыл берикчилеринге квотаны көвүдедир дугайында эдилгени кииргенин ТР-ниң Күш-ажыл яамызы тайылбырлаан. Чаа хосталган хамаатылар ажылга тургустунуп алыр кылдыр квотаны база тускайлаар. 
Ындыг өскерилгелер база катап кем-херек үүлгедир чоруктарны кызырар ужурлуг деп, специалистер санап турар. Тывада эдип чазаар колониялардан чылдың-на 700 чедир кижи хосталып үнүп турарын УФСИН дыңнаткан. Оларның чамдык кезии амыдыраар акша чогундан база ажылга тургустунуп шыдаваанындан катап база кем-херекти үүлгедип турар. 
Ооң мурнунда ажылчыннарының саны 100 ажыг кижилиг ажыл берикчилеринге ажылга тургузар квоталарны хуваап турганын сагындыраал. Республикада шак ындыг ажыл берикчилери – 117 организация бар. Бир эвес Тываның Дээди Хуралы чаа хоойлуну деткиптер болза, 35-ден 100 чедир кижилиг, эвээш штаттыг организациялар социал онза камгалал херек кижилерни ажылче хаара тудар апаар. 
Ол хоойлу инвалидтерге 3 хуу база социал онза камгалал херек кижилерге 2 хуу немелде ажылчын олуттарны тургузарын хүлээндирер. Ол бөлүкче хосталган кижилерден аңгыда, ажылдаар күзелдиг өскүс уруглар, ада-иезиниң хайгааралы чок арткан 16 хар чеде берген оолдар уруглар, кижизидилге колонияларындан хосталган назы четпээннер база ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар база өскүстер кирип турар.

Возврат к списку