Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының хөй-ниити хүлээп алыышкыны

Тываның Баштыңының хөй-ниити хүлээп алыышкыны 05.08.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг “Чаңгыс демниг Россия” партияның Тывада регион салбырынга  хамаатыларны хүлээп алган. Республиканың чурттакчыларындан аңгы-аңгы темаларга айтырыглар  хүн бүрүде кээп турар. Оларның чамдыызын регион баштыңы боду дыңнап, шиитпирлерни үндүрген.

Россияның камгалакчылар эвилелиниң удуртулгазының кежигүнү, Онза байдалдар яамызының ТР-де кол эргелелиниң ажылдакчызы Чингис Монгуш “Тыва Республиканың алдарлыг камгалакчызы” атты тургузар саналды киирип, ооң доктаал-саавырының төлевилелин таныштырган. Камгалакчыларның амыр эвес ажыл-ижинге бедик үнелелди берген “алдарлыг камгалакчы” деп хүндүлүг аттар Россияның Башкортостан, Марий-Эл дээн ышкаш регионнарында шагда-ла доктааттынганын ол чугаалааш,  алдарлыг атка төлептиг камгалакчылар бистиң республикада хөйүн демдеглээн. Тываның Баштыңы Чингис Монгуштуң саналын чүүлдүгзүнүп, регионнуң Шүүгү яамызынга республиканың шаңнал тыпсырының чорудуунга хамаржыр эрге-хоойлу актызын көдүрүп, үениң аайы-биле чаа негелделерни киирип, түңнелди үндүрер даалганы берген.

Тывада 55-ки даг-адыгжы бригаданың шериг албан-хаакчызы Аян Саны-Маадыр хоорайның 1 дугаар клазынче оглун кииреринге дузалажырын даргадан дилээн. Украинада тускай шериг операциязының киржикчизи чоокта чаа-ла шөлээлеп келген. Ам катап база албан-хүлээлгезин күүседип, эш-өөрүнче аъттаныптар. Тываның Баштыңы ада-чурт камгалакчызының эштеримге дүрген каттыжа берейн дээн чугаазын дыңнааш, тыва оолдарның эрес-дидим маадырлыг чоруу өске чоннарны кайгады бергенин, ону камгалал сайыды Сергей Шойгу улуг чоргаарал-биле демдеглээнин дамчыткан. "Тускай шериг операциязында оолдарга, оларның өг-бүлелеринге дузаны көргүзери бистиң кол ажылывыстың бирээзи-дир” деп демдеглеп, дайынчы Аян Саны-Маадырның оглун найысылалдың чеди дугаар школазынче хуваар даалганы берген.

Дараазында Улан-Батор болгаш Улан-Удэ хоорайларга технологиялар база удуртулга талазы-биле дээди эртемни чедип алган аныяк специалист Аржаана Шыырап хүлээп алыышкынга киргеш, Таңдының Чонну ажылга хүлээп алыр төвүнге түр када ажылдаанын, ооң соонда таптыг ажыл тыппаанын чугаалаан. Тываның Баштыңы амгы үениң технологияларын эки билир тускай мергежилдиг специалист ажыл чок артпас ужурлуг деп айытпышаан, ажылга хаара тудар даалганы күш-ажыл сайыдының оралакчызынга берген. Аңаа ол дораан Кызыл хоорайның чонну ажылга хаара тудар төвүнде хостуг олутту саналдаан.

“Тыва эки турачыларның салгалдары” хөй-ниити организациязының төлээзи Эрес Хуурак келир чылын тыва эки турачыларны Ада-чурттуң улуг дайынынче аъткарганының 80 чылын демдеглээр тураскаалдыг чыл чоокшулаанын чугаалааш, төөгүлүг ол болуушкунга база өгбелеривистиң маадырлыг чоруунга тураскаал кылдыр, оларның эрткен дайынчы оруунуң маршрудун көргүскен тураскаалды Кызылда Тиилелге шөлүнге немей тургузар саналды киирген. "Өгбелеривистиң болгаш амгы маадырларның эрес-дидим чоруун, төөгүзүн салгалдарга дамчыдып арттырары чугула. Республиканың төөгүзүнде бо чугула болуушкунну албан демдеглээр бис "деп, түңнелди үндүрген.

Возврат к списку