Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның профэвилелдер федерациязы республиканың ажылчы чонунуң эргелерин камгалаар адырда эки өскерлиишкиннерни демдеглээн

Тываның профэвилелдер федерациязы республиканың ажылчы чонунуң эргелерин камгалаар адырда эки өскерлиишкиннерни демдеглээн 02.05.2023

Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Орлан Сарыглар Тыва Республиканың Профэвилелдер федерациязының даргазы Галина Сюрюн баштаан кежигүннер-биле ужурашкан. Ийи тала республиканың ажылчы чонунуң эргелерин сагып турарынга амгы байдалды, бюджет адырының ажылдакчыларын база “Ада-чурт камгалакчылары” күрүне фондузунуң ажыл-чорудулгазын база тускай шериг организациязының киржикчилериниң өг-бүле кежигүннерин деткиир хемчеглерни организастаарын сайгарып чугаалашкан.
Санкциялыг ыйыдыышкыннар уржуундан нарын социал-экономиктиг байдал турзажок, 2022 чылда республика шалың төлевиринге өрелерни бүрүнү-биле дуглап, күш-ажыл төлевириниң кудуку хемчээлин 2 катап өстүрген (2022 чылдың январь 1-ден - 8,6 %, 2022 чылдың июнь 1-ден - 10%), ажыл чок чоруктуң деңнели – 9,5% болган (2021 чылда –15%, 2020 чылда – 18%), 18 эмчи ажылдакчызынга албан бажыңнарын берген, бөгүнде 10 эмчиниң чурттаар чер хөлезилээн чарыгдалын бюджеттен компенсастап, 1252 эмчи ажылдакчыларынга коммунал ачы-дуза дээш чарыгдалын эгидип, аныяк башкыларга «Мен – башкы мен» регион программазы-биле “көвүдеткен” акшаларны төлеп, ажылдыг хамаатыларны деткиири-биле республиканың эрге-чагыргазы өске-даа хемчеглерни ап турарын, Профэвилелдер федерациязының төлээлери демдеглээн.
«Күш-ажылдың чөптүг төлевири, төлептиг ажылчын олуттар, бүдүрүлгеде айыыл чок чорук – профэвилелдерниң кады туржур ужурлуг чаңчылчаан сорулгалары-дыр» - деп, Тываның профэвилелдер федерациязының даргазы Галина Сюрюн демдеглээн.
Профэвилелдер кежигүннери эмчи ажылдакчыларының база социал хандырылга албан черлериниң ажылдакчыларының күш-ажыл төлевиринге, “Күш-ажылдың хоочуну” атты алырын таарыштырган федералдыг хоойлужудулгаже, ажылче кирерде база ажылдап тургаш эмчи шинчилгезин эртеринге төлевир чурумунче өскертилгелерни киирерин, муниципалдыг албан черлериниң ажылдакчыларынга санаторлуг-курорт эмнээшкининге тус чер бюджединден акша-хөреңгини аңгылаарынга база өске-даа айтырыгларга хамаарышкан санал-оналдарын киирген.
«Бөгүн профэвилелдер федерациязының кииргени шупту санал-оналдарын республиканың чазаа өөренип көргеш, бистиң ажылчы чонувустуң эрге-ажыы дээш нормативтиг-эрге-хоойлу актыларынче өскертилгелерни киирерин чедип алыр бис» - деп, Орлан Сарыглар ужуражылганы түңнеп чугаалаан.
Тыва Республиканың Профэвилелдер федерациязының составында эвилелдиң 40,2 муң ажыг кежигүннерин хаара туткан, 8 адырның республика албан черлери бар. Республиканың профэвилел кежигүннериниң, организациялар болгаш бүдүрүлгелер ажылдакчыларның социал-күш-ажыл эргелерин болгаш социал сонуургалдарын төлээлеп, ону камгалаары – эвилелдиң кол сорулгазы.


Возврат к списку