Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага хамааты камгалалының талазы-биле өөредилгелер эртип турар

Тывага хамааты камгалалының талазы-биле өөредилгелер эртип турар 09.11.2022

Тывада хамааты болгаш девискээр камгалалының талазы-биле калбак өөредилгелер эртип турар. РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң даалгазы езугаар, российжи өске-даа регионнарда ведомстволар аразының комплекстиг ындыг белеткелдери чоруп турар. Бүгү деңнелдиң удуртулга органнары, республиканың шупту камгалал структуралары республика иштинге өөредилгелерге киржип, дайын кыжаныы азы өске-даа онза байдалдар үезинде хөделип болурунуң планын белеткеп кылган.
Камгалал органнары хууда составты кезээде белен база дайынчы белениниң байдалынче хенертен кирипкен таварылгада, дүрүм езугаар канчаар хөделирин белеткээн. Кызылда база шупту муниципалдыг тургузугларда дүрген дыңнадыышкын системаларының комплекстиг хыналдаларын организастаан. Найысылалда 50 хире кижини хүлээп алырынга белен түр үениң чыдар черин дарый белеткээн.
Республиканың шупту камгалал структуралары өөредилге эгелээниниң сигналын алды шакта алгаш-ла, онза байдалдарда чогуур хөделиишкиннер хемчеглерин дораан күүседип кирипкен. РФ-тиң ОБЯ КЭ камгалакчылары 9 шакка чедир 30 хемчегни дыка дүрген кылып четтигипкен. Албанның удуртукчулары Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгга дүвүрээзин сигналын алган үеден кылган ажылдарын, өөредилге хүнүнүң дургузунда дес-дараалаштыр кылыр чүүлдерин, оларның албаны кайы хире беленин илеткээн. Ол ышкаш шериг комиссары Демир-оол Артына, ТР-ниң ХК база ОБ албанының удуртукчузу Сергек Шактар, РФ-тиң ОБЯ ТР-де КЭ начальниги Алексей Артёмов, ТР-де иштики херектер сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Алексей Кежватов база 55-ки аңгы мотоадыгжы (дагжы) бригаданың командириниң хүлээлгезин күүседип турар Азат Фатхутдинов илеткелдерни кылган.
Кызылдың мэри Карим Сагаан-оол онза байдалдар үезинде чогуур хемчеглерге беленин отчеттаан. Найысылалдың девискээринде дүрген дыңнадыышкынның 6 муниципалдыг системазы, чонну түр үеде чыттырар 6 кол база 2 курлавыр пунктулар барын дыңнаткан. Хоорайның бүгү албаннары дүрген чайладып көжүреринге беленин, хоорай бюджединде чонга херектиг материалдыг, техниктиг, аъш-чем, эм-таң база өске чүүлдерниң курлавырынче тускай сорулгалыг акша-хөреңги барын, онза байдалдарны сагындырып, ооң уржуктарын чайладырынга хөреңги тускайлаттынганын бадыткаан. Бөгүнгү өөредилгениң киржикчилери боттарының арга-шинектеринге демдекти салып, чедер-четпестерин көрүп, аңаа даянгаш, хамааты болгаш девискээрни база чонну камгалаарының планында боттарының хөделиишкиннерин таптыг көөр. Шак мындыг белеткел ажылдары – кандыг-даа үеде тургустунган онза байдал үезинде кылыр ажылдарны белеткеп алырга эптиг практика болур.


Возврат к списку