Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның суг курлавырлары Тывада камгалал чал тудуун доозарынга 200 млн рубьльди үндүрген

Россияның суг курлавырлары Тывада камгалал чал тудуун доозарынга 200 млн рубьльди үндүрген 07.11.2022

Кызылдың барыын талазында камгалал чалды төндүр тударынга Тыва немей 200 ажыг млн рубльди алыр. ТР-ниң арга-арыг болгаш бойдус ажыглал сайыдының оралакчызы Алексей Арчимаев, инженерлиг камгалал объектизинде тудуг ажылдары графиктен мурнай чоруп турарын көргеш, Россияның суг курлавырлары бо чылын тудугга немелде акшаландырышкынны үндүрер шиитпирни хүлээп алганын дыңнаткан.
«Бо объектиде ажылдар 2022-2023 чылда доостур ужурлуг – деп, Арчимаев чугаалаан. - Ынчалза-даа бо чылда көрдүнген тудуг ажылдары мурнады чоруп, 266 млн рубльди шиңгээдипкен болганывыста, 2023 чылдың акшаландырыышкынын 2022 чылче шилчидип бээр дилегни Россугкурлавырынче киирген бис».
РФ-тиң Чазааның даргазы Михаил Мишустин Комсомольск-Амурда Силинги хемниң эриинге инженерлиг камгалал тудуу графиктен үнгени-биле, Хабаровск крайда объектиниң 202,1 млн рубль акшазын Тыва Республикаже шилчидер дугайында чогуур айтыышкынга атты ноябрь 1-де салган.
«Ажылдың темпизин салбайн, келир чылдың ажылдарынче акшаландырыышкын манап турбас кылдыр, субъект ол акшаландырыышкынын ам дораан алыр» - деп, организацияның удуртукчузунуң оралакчызы Наталия Сологубтуң сөстерин Россугкурлавыры бодунуң сайтызында дыңнаткан.
Акшаландырыышкын кирип кээрге-ле, тудуг черинде дораан шилчидер деп, Арчимаев дыңнаткан. Камгалал чалдың тудуун бо чыл төнчүзүнге чедир доозуптарын яамы планнаан.
Часкы үерлээшкин база чайгы база күскү суггур чаъстар үезинде бо-ла сугга алзыптар Кызылдың барыын талазынга камгалал инженер тудуу чоруп турарын сагындыраал. 2001, 2004, 2006, 2010 база 2021 чылдарда ол район эң улуг үерлээшкинге таварышкан. Улуг-Хемниң эриинде беш километр черде камгалал чал муң хире бажыңнарны, уруглар садын база школаны, Тываның күрүне университединиң Ботаниктиг садын, өөредилге-дуржулга шөлүн база лабораториязын сугдан камгалаар. Специалистерниң санааны-биле алырга, бойдустуң халавы 700 млн рубльге каражаны чедирип болур.


Возврат к списку