Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аң-мең хөй азы эвээш бе?

Аң-мең хөй азы эвээш бе? 20.01.2015

2015 чылдың кыжын Тываның девискээринде аңнарны санап, оларның ниити санын тодарадыры-биле кылып чорудар организастыг ажылдар дугайында семинар-хуралды Тыва Респуб­ликаның аңныыр болгаш балыктаашкын талазы-биле күрүне комитединиң ажылдакчылары январь 15-те эрттирген. 

Бо ажылдарга белеткел дугайында илеткелди Тыва Республиканың аңныыр болгаш балыктаашкын талазы-биле күрүне комитединиң дириг амытаннарның болгаш суг курлавырларының ажыглалын өйлээр килдизиниң начальниги Геннадий Сункуев кылып, бо ажылда чаа чүүлдер-биле аңныыр ажыл-агыйының ажылдакчыларын таныштырган.

Мурнуку үеде республиканың девискээринде аңнарның санын тодарадырда, оларның шимчээр кокпаларында истерни тускай методика-биле санап турган болза, 2015 чылдан эгелээш спутниктиг GPS навигаторларны ажыглаар. Навигаторлар-биле канчаар ажылдаарын кожууннарда аңныыр инспекторлары, Тыва Республиканың аңныыр болгаш балыктаашкын талазы-биле күрүне комитединиң ажылдакчылары амгы үеде өөренип ап турарлар.

Бо чугула ажылга киржир кижилер январь 20-ден март 25-ке чедир тайга-даскылга ажылдап, аң-мең одарлары 16 миллион гектар черде 415 маршруттарга навигаторларны ажыглап, аң-меңни санап, оларның ниити санын тодарадыр. Ону барымдаалап, 2015-2016 чылдарда аңныыр сезонунда аңнаарының лимиттерин тургузар.

2014 чылда санаашкыннар түңнели-биле алырга, Тываның аң-мең одарларында 4823 буур, 10319 сыын, 20283 чиңге аң, 8334 черлик хаван, 1272 адыг, 2778 дилги дээш, өске-даа аңнар, куштар аймаа бар болган.

Амгы үениң ок-чепсээ-биле дижинге чедир чепсегленген, чылдан чылче саны көвүдеп орар Тываның аңчыларынга төрээн черивистиң ол хире санныг аң-меңи хөй бе азы эвээш­ бе?

"Шын" солуннуң корр.


Возврат к списку