Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Арыг суг» төлевилел-биле Шагаан-Арыгның арыг суг чыыр черин эде туткан

«Арыг суг» төлевилел-биле Шагаан-Арыгның арыг суг чыыр черин эде туткан 24.12.2022

«Чуртталга бажыңы база хоорай хүрээлели» национал төлевилел боттаныышкынында “Арыг суг” федералдыг төлевилели-биле Тываның Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайда хүнде 7500 кубометр суг чыыр күчүлүг черни эде чаартыр ажылдар доозулган. Республиканың 8 муң ажыг чурттакчылары объектини ажыглалга кииргени-биле, арыг сугну ижип эгелээр.
«Тыва Республикада Шагаан-Арыг хоорайның суг чыыр чери – регионда “Арыг суг” программа-биле эде чаартынган азы туттунган 6 объектиниң бирээзи. Ол ажылдарже федералдыг бюджеттен 227 ажыг млн рубльди берген. Объектини ажыглап эгелээринге чөпшээрел алдынган» – деп, РФ-тиң Тудуг яамызының “Арыг суг” угланыышкынында төлевилел дирекциязының удуртукчузунуң оралакчызы Татьяна Волкова чугаалаан.
Амгы суг чыыр девискээрде дериг-херекселдерни чаартыр талазы-биле тудуг ажылдары кылдынган. Төлевилел бүдүрүлге болгаш ажыл-агыйның эрги оран-саваларын ап каапкаш, орнунга чаа тудугну тудуп, дериг-херекселдерни эптеп, ажыглалче киирген.
2024 чылдың төнчүзүнге чедир “Арыг суг” төлевилелдиң республика девискээринге чоруткан хемчеглериниң ачызында, төпчүткен суг хандырылгазының системазындан шынарлыг суг-биле хандырылга планын 47,6 хуу ажыр күүседип, хоорай чурттакчыларының 69,8 хуузун хаара тудар.
2019-2024 чылдарда республикага ук төлевилелдиң күүселдезинче 1,7 млрд рубль көрдүнген.
Тайылбыр:
«Чуртталга бажыңы база хоорай хүрээлели» национал төлевилели-биле күүсеттинип турар “Арыг суг” федералдыг төлевилели Россия Федерациязының хамаатыларын арыг ижер суг-биле хандырарынче угланган. Төлевилел боттанылгазын “Россияның Тудуг яамызының төлевилел дирекциязы” ФАА чорудуп турар.
2024 чылга чедир чурттуң чурттакчы чонунуң 88,8 хуузун төпчүткен суг дамчыдар системадан арыг суг-биле хандырылганы чедип алыры – төлевилелдиң сорулгазы. Хоорайларга ол көргүзүгнү 95 хуу чедирер.


Возврат к списку