Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның күрүне университеди Моолдуң университеди-биле кады ажылдажылганың чаа өөредилге программазын белеткеп турар

Тываның күрүне университеди Моолдуң университеди-биле кады ажылдажылганың чаа өөредилге программазын белеткеп турар 17.02.2023

Тываның күрүне университеди чаа өөредилге чылында боттандырар дээш, көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадыр чурттар аразының өөредилге программазын белеткеп турар. Тываның дээди өөредилге чери ол программа-биле кады ажылдажылганың нарын чүүлдерин Моолдуң күрүнениң аграрлыг университеди-биле видеохарылзаага сайгарып чугаалашкан.
Тываның күрүне университединиң чурттар болгаш регионнар аразында харылзаалар тудар проректору Лидия Ондар, өөредилге чорудуун организастаар килдис начальниги Белек Салчак, көдээ ажыл-агый факультединиң деканының албан-хүлээлгезин күүседип турар Светлана Канзываа, көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүрер болгаш болбаазырадыр технологиялар кафедразының эргелекчизи Саяна Биче-оол, башкылар Ольга Бондаренко, Чодураа Дажы, Уламсурэн Цэцэгдарь олар чугаага киришкен. Моол таланы көдээ ажыл-агый болгаш биотехнологиялар институдунуң директору Д. Гурбазыр, доктор, профессор Д. Дашмаа, өөредилге-методиктиг эргелелдиң начальниги, доктор, профессор В. Энхчимэг база көдээ ажыл-агый продукция бүдүрүлгезинге үнелел кафедразының эргелекчизи, доктор Б. Монхдэлгэр төлээлээн.
Ийи таланың төлээлери дээди өөредилге черлериниң аразында кады ажылдажылга керээзиниң кол кезектерин сайгарып, өөредилге программаларында ниити эртемнерни дугурушкан.
2023 чылдың чазын Моолдуң күрүнениң аграрлыг университединиң баазазынга кады эрттирери конференцияның айтырыгларын, Тываның күрүне университединге моол башкыларга, студентилерге база абитуриентилерге чайгы школаны организастаарын дугуржуп чугаалашкан. Ук төлевилелди чедиишкинниг боттандырары-биле тыва университеттиң башкылары ТывКУ-нуң мергежил бедидер болгаш эде белеткел институдунга моол дылдың өөредилге курстарын эртер.


Возврат к списку