Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күш-ажыл сайыды Людмила Тас-оол «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң Өвүр кожуунда киржикчилери-биле ужурашкан

Күш-ажыл сайыды Людмила Тас-оол «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң Өвүр кожуунда киржикчилери-биле ужурашкан 04.04.2016
 Күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Людмила Тас-оол Тываның кыдыг-кызыгаар Өвүр кожуунунга бо удаада база катап сургакчылап четкен. Январь айда, муниципалдыг тургузугнуң удуртулгазынга база чурттакчы чонунга, ол чорааш четтикпейн барганы берге айтырыгларны шиитпирлежир дээш база катап келирин аазаан турган. 
 Бо удаада кожуун чагыргазының даргазы Сергей Куулар база ооң социал политика талазы-биле оралакчызы Алдынай Хирбээ-биле баштай ужурашкаш, кожуннуң социал база амыдырал-хандырылга адырында айтырыгларны сайгарганнар.
 Өвүр кожуунда «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилелдиң киржикчилери болур өг-бүлелер база кожуун чагыргазында ол төлевилелди боттандырар ажылчын бөлүк-биле база ужурашкан. Төлевилелдиң киржикчилери-биле ажык чугаалашкан, а боттандырып турар тала кажаа-хорааны туткан болгаш өске-даа ажылдарының дугайын фоточуруктарга көргүскен.
 Социал төлевилел боттаныышкынында чугула айтырыгларны сайгырып чугаалашкаш, Өвүр кожууннуң ветеринария эргелелинге инектерни шинчип, имнеп демдектээш, кадыкшылының паспорттарын долдурар даалганы неделя дургузунда кылырын онааган. Өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төвүнге «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилелдиң киржикчилери-биле социал керээни ажылдап кылырын дагзып, ийи таланың хүлээлгезин онааган ол документиниң ужур-утказын тайылбырлаан. Баштайгы дээрезинде малды немелде чемнер-биле хандырарын кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелинге сүмелээн. 
 Оон аңгыда сайыт көдээ сумулар баштыңнарынга база чагырга даргаларынга инек кажааларын тударынга хөй-ниити оганизацияларын база волонтерларны хаара тударын, тудуг материалдары белеткээр чер участоктарынга чөпшээрел бээринге дузаны кадарын чагаан.
 «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилелдиң киржикчилери сонуургаан айтырыгларынга чедимчелиг тайылбырны бергени дээш, күш-ажыл сайыдынга өөрүп четтиргенин илереткен.

Возврат к списку