Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республикада коронавирус инфекциязынга удур тарыышкын дугайында

Тыва Республикада коронавирус инфекциязынга удур тарыышкын дугайында 18.01.2021
Тыва Республикада тарыышкын чорудар эргелиг эмнелге организацияларының реестрин Кадык камгалалының чаңгыс аай күрүне информациязының системазында тургускан. Республикада 19 эмнелге албан черлери, ооң иштинде кожууннарында 17 организациялар ковидке удур тарылганы чорудар.  
Ковидке удур профилактиктиг тарыышкынны эпидемиогтуг көргүзүглерге даянгаш, профилактиктиг тарылга календарынче киирген. Россияның Кадык камгалал яамызы шупту улуг кижилерниң (205233 кижи) 60-дан эвээш эвес хуузун (азы 123 муң кижини) ковидке удур тарыыр.  
РФ-тиң Кадык камгалал яамызының хуваалдазы езугаар, 2020 чылдың декабрьдан 2021 чылдың февральга чедир, республикага 18 400 доза вакцина келир. Январь 16-га чедир ооң 2 842 дозазын (15%) алган. Кызыл хоорайның поликлиниказынче 1242 дозаны дамчыткан. Эм-таңга маркировка шимчээшкинин мониторингилээр системада Спид төвүнде 1600 доза вакцинаны хүлээп алыр ажыл дозулган. Кызыл, Бии-Хем, Таңды, Улуг-Хем кожууннарже 200 доза база Кызыл хоорайже чоруткан 800 доза (хоорай база республика поликлиникаларынга 400-400) вакцина-биле баштай мурнады тарыыр бөлүктүң – эмнелге, өөредилге, социал хандырылга база МФЦ ажылдакчыларын, социал хандырылга черлеринде чурттап турар кижилерни, өкпе, чүрек, чигир, семириир аарыглыг, хоочулуг кижилерни тарыыр.
 СПИД төвү январь 18-тен чогуур дүрүмнү сагып, вакциналарны тарадып эгелээн.  
2020 чылдың январь 17-ге чедир 738 эмчи ажылдакчылары баштайгы тарылганы алган. Оларның аразындан 4 кижи ийиги тарылганы албас (3-ү ковидтеп турган, 1-зи иштиг). 139 эмчи ажылдакчылары долу тарыышкынны эрткен. COVID-19-ке удур тарыткан кижилерде бергедээн им-демдектер демдеглеттинмээн, 3 кижи чиик хевирге эрткен. 4 дозаны шын эвес шыгжаанындан узуткаан.  
Бо хүнде 1 дугаар салыр 2100 вакцина бар, азы келген дозаларның 75 хуузу (поликлиникаларда 540 база СПИД төпте 1600). COVID-19-ка удур тарылга алыр кижилерниң федералдыг регистринде 698 бижимел бар (бир дугаарын алган кижилер). Хоорайның эмнелге организацияларында эмчилерни эртенгиниң 8 шактан 20 шакка чедир 4 аңгы кабинетте (8 эмчи сестралары) тарып турар.  
Россияның Кадык камгалал яамызы хоочураан аарыгларлыг, 55 хардан өрү назылыг кижилерни баштайгы ээлчегде тарыыр даалганы берген.
 2020 чылдың декабрьдан бээр ТР-ниң Кадык камгалалы тарылгага чөпшээрежир хамаатыларның чижек даңзызын тургузар ажылды уламчылавышаан. 4,8 муң ажыг кижи (2983 эмчи, 1805 өөредилге, 68 социал хандырылга болгаш МФЦ ажылдакчылары) тарыышкынны деткээн. Кадык камгалал яамызының эмчи информастыг-аналитика төвү ковидке удур тарыткан чонну демдеглээри-биле, күрүне ачы-дузаның чаңгыс аай порталында техниктиг ажылды организастаан.

Возврат к списку