Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ажылдавайн турар пенсионерлерниң пенсиязы 8,6 хуу өскен

Ажылдавайн турар пенсионерлерниң  пенсиязы 8,6 хуу өскен 04.02.2022 Ажылдавайн турар пенсионерлер февральда өскен пенсияны алырлар. Январьда үнген пенсияларны 5,9 хуу өстурген турган , февраль айда январьның ылгалдыг 2,7 хуузун немеп каар. Тывада өстүрген пенсияны ажылдавайн турар 48 муң пенсионер алыр. Россияда ажылдавайн турар 30,8 млн пенсионерлерниң камгалалдыг пенсиязы 2021 чылда инфляция деңнелинден хөйге, 8,6 хууга өскенин сагындыраал. Федералдыг хоойлужудулгада өскертилгелер езугаар, 2022 чылдың январьдан ол 5,9 хууга өскен, а февраль 1-ден немээни-биле 8,6 хуу четкен. Ажылдавайн турар пенсионерлерниң назылап кырааны дээш камгалалдыг пенсиязы айда ортумаа-биле 1,5 муң рубльга көвүдеп, ам ооң ортумак хемчээли 18984 рубль четкен. Кижи бүрүзүнүң пенсиязының өзер акшазы аңгы-аңгы, ол ап турар пенсиязының хемчээлинден хамааржыр. Азырадыкчызын чидиргени, инвалид болганының социал пенсиялары апрельде өзер. Шупту төлевирлерни эде санаан, ол дээш Пенсия фондузунче барбайн барып болур. Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбырының медээзи

Возврат к списку