Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада паром кежиглер ажыттынган

Тывада паром кежиглер ажыттынган 25.05.2022 Тывада Бии-Хем биле Каа-Хемде суг оруу ажыттынганы-биле шупту паром кежиглер ажылдап эгелээн. Дош шимчээрге чедир, күстен часка чедир, “улуг чер-биле” харылзаа чок турган 7 суур кожуун төвү-биле аргыжар аргалыг апарган.

Кежиглер май 17-ден ажылын эгелээн. Каа-Хем кожууннуң Бельбей деп черде канат паромну бир дугаарында ажылдаткан. Ол Сизим, Эржей база Шивей суурларже орукту ажыткан. Ооң соонда «Сарыг-Сеп - Балгазын» автомобиль оруунуң 6-гы километринде Дерзиг-Аксының паромун ажылдаткан. Көк-Хаак, Бүрен-Бай-Хаак база Ильинка суурларны ол хандырар.

Бо чоокта Улуг-Хемни кежер, Эйлиг-Хем суурже аргыжылга оруунда “Эйлиг-Хем” паромну салган. Ындыг болзажок, тус чер чагыргазы чүък болгаш пассажирлер аргыштырып-сөөртүр ажылдарга күрүне керээзин үезинде чарып албаанындан, паром амдыызында ажылдавайн турар.

Бо чылын Тывада муниципалдыг паром кежиглериниң саны кызырылганын демдеглезе чогуур. Тоора-Хем паромун “хүндүлүг дыштанылгаже” үдээн. Улуг-Хемни кежир чаа көвүрүгнү ажыглалче кииргени-биле, Тожу кожуунче аргыжылга оруунуң айтырыы шиитпирлеттинген.

Ам хуу тывыш компаниязы база боду паромнуг болган. Июньда Голевтиң даг-руда компаниязы Тожуда Хамсара хемге 120 тонна чүък чүдүрер күчүлүг кежигни тударын планнаан. Ак-Сугнуң чес-порфир чыдынынга даг-болбаазырадылга комбинадының тудуунче материалдар сөөртүп чедиреринге паром эргежок чугула херек.Возврат к списку