Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы коронавирус-биле демиселге шылгараан республиканың эмчи ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның Баштыңы коронавирус-биле демиселге шылгараан республиканың эмчи ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 14.08.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирустуң чаа халдавыры-биле демиселге боттарын көргүзүп шылгараан эмчи ажылдакчыларынга Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулалга август 11-де киришкен:  
«Коронавирус элээн чавырлы бээрин ажыглаптывыс. Эмчилеривисте дыштаныр арга тыпты берген. Ынчангаш чонувустуң өмүнээзинден “четтирдивис” деп чугаалап каары чөптүг деп бодаар мен. Шупту ажылды 100 катап эки кылып шыдаан силер. Кадык камгалалы бодунуң туруштуунга мындыг шылгалданы кажан-даа эртпээн боор. Бистиң докторларывыс база эмчи сестраларывыс санитар постуларынга хондур-хүнзедир коргуш чок туруп, обсервацияларны тургузуп, чаа терапия корпузунче оруннарны база дериг-херекселдерни боттары-ла дажыглап, дидим чоруун көргүскеш, кайгатты.  
Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң коллективи чүгле чаңгыс чидириглиг болган. Ук эмнелгениң кол эмчизи Анна Александровна Сарыглар Тываның Улустуң эмчизи атка төлептиг.  
Шаңнал алганнарның аразында Каадыр Каадыр-оолович Меңниг-оол эмчи база бар. Бодун туттунуп, дүвүревези - бедик мергежилдиң кол негелдези ол деп тайылбырлааны шын. Чедир шинчилеттинмээн чаа халдавырны бир-ле коргунчуг чүүл деп хүлээп, дүвүревейн, аарыглар-биле дөмей аарыг-дыр деп санап, өлүмден чайладыр дээш кижилерниң байдалын кичээнгейлиг хайгаараары чугула деп ол санаан. Бир дугаар аараан кижи сегий бээрге, ол дег өөрүшкү чок болган. 
Бар-ла күштү салып турза-даа, аарыг кижини чидирип алыры – эң улуг аарышкы ол. Эмчилер бүдүү ыглап турза-даа, боттарын туттунгаш, катап база ажылынче үнүп кээп турган. Эмчилер коллективиниң демнии болгаш деткиишкини оларны камгалаанын чугаалап турдулар. 
Берге үеде төрээн черинге дузалажыр дээш келгеннерни база онзалап айтыксадым. Россияның өске регионнарынга ажылдап турган чаңгыс чурттугларывыс холун сунуп чедип келген. Коронавирус-биле демиселге төрээн черинге ажылдаар дээш келгеннерниң бирээзинге анестезиолог-реаниматолог эмчи Эльтона Николаевна Монгушту адап болур. Ынчалза-даа бодунуң албан-хөлээлгезин күүседип тура, бо хамчыктан чок болганы дыка харааданчыг. Аңаа, мөчээн соонда, Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы атты тывыскан.  
Сегип үнүп келгеннерниң өөрүп четтириишкини – эмчилерниң күш-ажылынга канчаар-даа аажок улуг үнелел. Москвадан келген хамаарышпас эсксперттериниң үнелели-биле алырга, тыва эмчилер коронавирус-биле демиселде шын хөделиишкиннерни кылып турарын чугаалаарга, биске дыка бедик демдек болган. 
Социал четкилерде хөөктүрген шуугаазынга алыспайн, эмчилеривисти хоп-чиптен камгалап, хомудалга бербес ужурлуг бис. Мындыг эмчилеривис барда, кандыг-даа нарын шылгалдаларны торулбайн эрте бээр бис!  
Ынчангаш эмчи ажылдакчыларынга төлептиг күрүне шаңналдарын сеткил ханыышкын-биле тыпсыр-дыр мен!» 
 Байырлыг хемчегде 45 кижиге күрүне шаңналдарын тывыскан. 
 Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкини  
Донгак Аяна Макаровна – «Туберкулезка удур диспансер» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң ниити эмнээшкин салбырының терапевт эмчизи. Россия Федерациязының кадык камгалал ажылдакчыларының профэвилелиниң Хүндүлел бижии (2016 ч.). Ниити ажыл стажы – 19 чыл. Адырда ажыл стажы – 19 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда № 265-РГ айтыышкыны).  
Доржу Сай-Суу Николаевна – «Туберкулезка удур диспансер» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң анестезиология-реанимация салбырының палата (пост) эмчи сестразы. Күрүне шаңналдары чок. Ниити ажыл стажы – 13 чыл. Адырда ажыл стажы – 9 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда № 265-РГ айтыышкыны).  
Кужугет Надежда Бугажыковна – «Кызылдың төп кожуун эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң терапевт эмчизи. Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 20 чыл. Адырда ажыл стажы – 20 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны). 
Куулар Анай-Хаак Додооевна – «Туберкулезка удур диспансер» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң анестезиология-реанимация салбырының палата (пост) эмчи сестразы. Күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 14 чыл. Адырда ажыл стажы – 14 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда № 265-РГ айтыышкыны).  
Куулар Радигес Мергенович – «Тыва Республиканың Перинаталдыг төвү» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң анестезиология-реанимация салбырының анестезиолог-реаниматолог эмчизи. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2016 ч.). Ниити ажыл стажы – 9 чыл. Адырда ажыл стажы – чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда № 265-РГ айтыышкыны).  
Ломбу Сайлык Игорьевна – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң реанимация база интенсивтиг терапия салбырының палата эмчи сестразы. Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 23 чыл. Адырда ажыл стажы – 20 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны).  
Монгуш Алдынай Сургуул-ооловна – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң аллерголог-иммунолог эмчизи. Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 22 чыл. Адырда ажыл стажы – 22 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны).  
Монгуш Чинчи Херел-ооловна – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң реанимация база интенсивтиг терапия салбырының анестезист эмчи сестразы. Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 2 чыл. Адырда ажыл стажы – 2 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны). 
Монгуш Шорана Артис-ооловна – «Республиканың №2 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кол эмчи сестразы. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2004 ч.). 2019 чылда Россия Федерациязының кадык камгалал сайыдының өөрүп четтириишкинин алган. Ниити ажыл стажы – 22 чыл. Адырда ажыл стажы – 22 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны).
 Монгуш Амырта Владимирович – «Туберкулезка удур диспансер» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң херел-биле диагностика салбырының рентгенолог эмчизи. Күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 8 чыл. Адырда ажыл стажы – 8 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда № 265-РГ айтыышкыны).
 Монгуш Вячеслав Сарыг-оолович – «Тыва Республиканың Перинаталдыг төвү» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң анестезиология-реанимация салбырының анестезиолог-реаниматолог эмчизи. Күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 11 чыл. Адырда ажыл стажы – 11 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда № 265-РГ айтыышкыны).  
Ондар Сылдыс Михаилович – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң Регионнуң хан-дамыр төвүнүң рентгенэндоваскулярлыг диагностика болгаш эмнээшкин талазы-биле эмчизи. Күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 6 чыл. Адырда ажыл стажы – 6 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда № 265-РГ айтыышкыны).  
Ооржак Рустам Артемович – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң реанимация болгаш интенсивтиг терапия салбырының анестезист эмчи брады. Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 3 чыл. Адырда ажыл стажы – 3 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны).  
Ооржак Шораана Май-ооловна – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кардиолог эмчизи. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел яамызы (2015 ч.). Ниити ажыл стажы – 16 чыл. Адырда ажыл стажы – 16 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны). 
Ооржак Омак Борбак-оолович – «Тыва Республиканың Перинаталдыг төвү» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң анестезиология-реанимация салбырының эргелекчизи. Күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 24 чыл. Адырда ажыл стажы – 24 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда № 265-РГ айтыышкыны).  
Оюн Чаян Викторович – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң реанимация болгаш интенсивтиг терапия салбырының анестезист эмчи брады. Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 3 чыл. Адырда ажыл стажы – 3 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны).  
Салчак Сергей Макарович – «Туберкулезка удур диспансер» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң херел-биле диагностика салбырының рентгенолог эмчизи. Күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 8 чыл. Адырда ажыл стажы – 8 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда № 265-РГ айтыышкыны). 
Ховалыг Мерген Владимирович – «Тыва Республиканың Перинаталдыг төвү» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң анестезиолог-реаниматолог эмчизи. Россия Федерациязының база Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 3 чыл. Адырда ажыл стажы – 3 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны).  
Ховалыг Чечек Доржуевна – «Республиканың дүрген дуза болгаш айыыл-халап медициназының төвү» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң дүрген эмчи дуза бригадазының эмчизи. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2015 ч.). Ниити ажыл стажы – 27 чыл. Адырда ажыл стажы – 27 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны).
Хомушку Светлана Чодаевна – «Туберкулезка удур диспансер» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң херел-биле диагностика салбырының рентгенолог эмчизи. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2010 ч.), Россия Федерациязының Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2014 ч.). Ниити ажыл стажы – 35 чыл. Адырда ажыл стажы – 34 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда № 265-РГ айтыышкыны).  
Чаш-оол Чойгана Михайловна – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң анестезиолог-реаниматолог эмчизи. Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы оты – 25 чыл. Адырда ажыл стажы – 19 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны). 
Шунней Аржаана Олеговна – «Кызылдың төп кожуун эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң процедура эмчи сестразы. Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 18 чыл. Адырда ажыл стажы – 18 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны). 
Эникпен Алена Кызыл-ооловна – «Кызылдың төп кожуун эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң процедура эмчи сестразы. Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 16 чыл. Адырда ажыл стажы – 13 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда № 207-РГ айтыышкыны).
 Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии 
Иргит Алимбек Вячеславович – «Барыын-Хемчиктиң муниципалдар аразының эмнелге төвү» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң анестезиолог-реаниматолог эмчизи. Тыва Республиканың күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 3 чыл. Адырда ажыл стажы – 3 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда №141 Чарлыы).  
Куулар Уран-Херел Чечек-оолович – «Республиканың кеш-венерология диспансери» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кол эмчизи. «Кадык камгалалының тергиини» хөрек демдээниң эдилекчизи (2018 ч.). Ниити ажыл стажы – 33 чыл. Адырда ажыл стажы – 30 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда №141 Чарлыы). 
Серен-оол Виталий Александрович – «Республиканың кеш-венерология диспансери» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң клиниктиг-диагностика лабораториязының лаборант эмчизи. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2013 ч.). Ниити ажыл стажы – 23 чыл. Адырда ажыл стажы – 21 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда №141 Чарлыы).  
Сундуй Луиза Шыыраповна – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кол эмчизиниң оралакчызы. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2018 ч.). Ниити ажыл стажы – 20 чыл. Адырда ажыл стажы – 19 чыл. 
Иргит Аина Дудаан-ооловна – «Сүт-Хөлдүң төп кожуун эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кезиишкин салбырының пост эмчи сестразы. Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) Хүндүлел бижии (2007 ч.), Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2010 ч.). Ниити ажыл стажы – 37 чыл. Адырда ажыл стажы – 26 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда №176 Чарлыы). 
Сарыглар Светлана Марат-ооловна – «Стоматология поликлиниказы» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң эмнээшкин-профилактика салбырының сестра-хозяйказы. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2015 ч.). Ниити ажыл стажы – 26 чыл. Адырда ажыл стажы – 26 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 27.07.2020 чылда №176 Чарлыы).  
«Тыва Республиканың Кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы»  
Бумба Ирина Одурековна – «Республиканың № 2 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң функционалдыг диагностика кабинединиң эмчи сестразы. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2004, 2012 ч.), Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии (2014 ч.). Ниити ажыл стажы – 40 чыл. Адырда ажыл стажы – 40 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 25.05.2020 чылда № 132 Чарлыы). 
Конгар Менги Мергеновна - «Халдавырлыг аарыглар эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң инфекцуионист эмчизи, салбыр эргелекчизи. Күрүне шаңналдары чок. Ведомство шаңналдары албаан. Ниити ажыл стажы – 4 чыл. Адырда ажыл стажы – 3 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда №140 Чарлыы). 
Ондар Валентина Очур-ооловна – «Хоорай поликлиниказы» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң профилактика салбырының терапевт эмчизи. Тыва Республиканың Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии (2012 ч.). Ниити ажыл стажы – 43 чыл. Адырда ажыл стажы – 43 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 25.12.2019 чылда №284 Чарлыы).
 Ондар Чечек Билчиир-ооловна – “Халдавырлыг аарыглар эмнелгези” Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кол эмчизиниң оралакчызы. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2004 ч.), Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии (2016 ч.). Ниити ажыл стажы – 29 чыл. Адырда ажыл стажы – 28 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06.2020 чылда №140 Чарлыы). 
Ооржак Валентина Кончи-ооловна – «Хоорай поликлиниказы» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң профилактика салбырының хыналда кабинединиң акушерказы. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2006 ч.), Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии (2016 ч.). Ниити ажыл стажы – 38 чыл. Адырда ажыл стажы – 38 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 25.12. 2019 чылда №284 Чарлыы). 
Салчак Марта Майнак-ооловна – «Мөңгүн-Тайганың төп кожуун эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кол эмчизи. Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии (2012 ч.), Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2017 ч.). Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Өөрүп четтириишкини (2011 ч.), Россия Федерациязының кадык камгалал сайыдының өөрүп четтириишкини (2018 ч.). Ниити ажыл стажы – 35 чыл. Адырда ажыл стажы – 35 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 08.05. 2020 чылда №115 Чарлыы).
Хомушку Екатерина Намдакайовна – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кезиишкин эмчи сестразы. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2008 ч.), Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) Хүндүлел бижии (2019 ч.). Ниити ажыл стажы – 32 чыл. Адырда ажыл стажы – 32 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06. 2020 чылда №140 Чарлыы). 
Чурук Байырмаа Лагбучаповна – «Бии-Хемниң төп кожуун эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кол эмчизи. Тыва Республиканың Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии (2011 ч.), Россия Федерациязының Кадык камгалалының Хүндүлел бижии (2013 ч.). Ниити ажыл стажы – 24 чыл. Адырда ажыл стажы – 24 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06. 2020 чылда №140 Чарлыы).
Югай Анатолий Константинович – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кол эмчизиниң оралакчызы. Тыва Республиканың Улуг Хуралының Хүндүлел бижии (2010 ч.), Россия Федерациязының Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2014 ч.), «Кадык камгалалының тергиини» хөрек демдээ (2018 ч.). Ниити ажыл стажы – 20 чыл. Адырда ажыл стажы – 19 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06. 2020 чылда №140 Чарлыы). 
Монгуш Эльтона Николаевна (мөчээн соонда) – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң түр үениң инфекция госпиталының реанимация болгаш интенсивтиг терапия салбырының анестезиолог-реаниматолог эмчизи. (Тыва Республиканың Баштыңының 07.08. 2020 чылда № 193 Чарлыы). 
 «Тыва Республиканың алдарлыг эмчизи»  
Володкин Олег Васильевич – «Республиканың уруглар эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң анестезиолог-реаниматолог эмчизи. Россия Федерациязының Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2007 ч.), «Кадык камгалалының тергиини» хөрек демдээ (2013 ч.). Ниити ажыл стажы – 35 чыл. Адырда ажыл стажы – 35 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06. 2020 чылда №140 Чарлыы).
Дуктен-оол Артур Деспиевич – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кардиолог эмчизи. Тыва Республиканың Кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде яамызының Хүндүлел бижии (2009 ч.), Россия Федерациязының Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2013 ч.), Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) Хүндүлел бижии (2013 ч.), «Кадык камгалалының тергиини» хөрек демдээ (2016 ч.). Ниити ажыл стажы – 27 чыл. Адырда ажыл стажы – 27 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06. 2020 чылда №140 Чарлыы). 
Куулар Марианна Девин-ооловна – «Халдавырлыг аарыглар эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң инфекционист эмчизи, салбыр эргелекчизи. Тыва Республиканың Кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде яамызының Хүндүлел бижии (2011 ч.), Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) Хүндүлел бижии (2013 ч.), Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии (2016 ч.). 2018 чылда Россия Федерациязының кадык камгалал сайыдының өөрүп четтириишкинин алган. Ниити ажыл стажы – 25 чыл. Адырда ажыл стажы – 25 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06. 2020 чылда №140 Чарлыы). 
Менниг-оол Каадыр Каадыр-оолович – «Республиканың № 1 эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң терапевт эмчизи. 2019 чылда чылда Россия Федерациязының кадык камгалал сайыдының өөрүп четтириишкинин алган. Ниити ажыл стажы – 36 чыл. Адырда ажыл стажы – 36 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06. 2020 чылда №140 Чарлыы). Мижит Маргарита Оссур-ооловна – «Халдавырлыг аарыглар эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң инфекционист эмчизи, кол эмчиниң оралакчызы. Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2001 ч.), «Кадык камгалалының тергиини» хөрек демдээ (2014 ч.), Россия Федерациязының Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2005 ч.), Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии (2012 ч.). 2018 чылда “Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты алган. Ниити ажыл стажы – 30 чыл. Адырда ажыл стажы – 30 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06. 2020 чылда №140 Чарлыы). 
Начин Аркадий Александрович – «Республиканың уругларга катап эмнээшкин база реабилитация төвү» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кол эмчизи. «Кадык камгалалының тергиини» хөрек демдээ (2008 ч.). 2008 чылда “Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты алган. Ниити ажыл стажы – 36 чыл. Адырда ажыл стажы – 36 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06. 2020 чылда №140 Чарлыы). 
 «Тыва Республиканың улустуң эмчизи»  
Сарыглар Анна Александровна – «Халдавырлыг аарыглар эмнелгези» Тыва Республиканың кадык камгалалының күрүнениң бюджет албан чериниң кол эмчизи, медицина эртемнериниң кандидады. Тыва Республиканың Кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде яамызының Хүндүлел бижии (2003 ч.), Россия Федерациязының Кадык камгалал яамызының Хүндүлел бижии (2015 ч.), «Кадык камгалалының тергиини» хөрек демдээ» (2018 ч.). 2019 чылда “Тыва Республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты тывыскан. Ниити ажыл стажы – 26 чыл. Адырда ажыл стажы – 26 чыл. (Тыва Республиканың Баштыңының 16.06. 2020 чылда №140 Чарлыы).

Возврат к списку