Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хемнерниң суу көдүрлүп эгелээнинден Улуг-Хемде паром кежиглерниң ажылын түр үеде соксаткан

Тывада хемнерниң суу көдүрлүп эгелээнинден Улуг-Хемде паром кежиглерниң ажылын түр үеде соксаткан 05.06.2023

Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелели Улуг-Хем биле Каа-Хем хемнерниң суу көдүрүлгени-биле паром кежиглерниң ажылын түр үеде тургусканын дыңнаткан. Ол ышкаш хүн бүрүде сугнуң деңнелин хынап, чоокку хүннерде сугга алзыпкы дег суурлар чогун ведомство демдеглээн.

Тываның гидрометеорология болгаш долгандыр хүрээлел төвүнүң дыңнатканы болза, июньнуң 3-тен 4-ке чедир чаңгыс хонукта, Кызыл хоорайда Улуг-Хемниң суу 20 см-ге көдүрлүп, 418 см четкен, айыылдыг деңнел - 590 см дең.

Тоора-Хем суурда Бии-Хемниң суу 7 см-ге көдүрлүп, 366 см четкен, айыылдыг байдалдың деңнели 490 см. А Сарыг-Сеп суурда Каа-Хем хемниң суу 15 см көдүрлүп – 339 см четкен. Айыылдыг деңнелге чедир 71 см арткан.

Республикада паромнуг дөрт кежигниң ийизи майның 16 биле 23-те ажыттынган: Каа-Хем кожууннуң Дерзиг-Аксы суур чанында Каа-Хем хемни кежир база Шагаан-Арыгдан ырак эвесте Эйлиг-Хем суур аразында Улуг-Хемни кежир.

Кажан хемнерниң суу көдүрлү бээрге, эрик кыдыы суг адаанче кире бээр болгаш, паромнап кижилер база транспорт кежирери айыылдыг апаар.


Возврат к списку