Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва ажыт-чажыт күш-ажылды ажык болдурган регионнар рейтингизинде көргүзүүн экижиткен: бо чылдың тос айында 65-ки туруштан 43-те келген

Тыва ажыт-чажыт күш-ажылды ажык болдурган регионнар рейтингизинде көргүзүүн экижиткен: бо чылдың тос айында 65-ки туруштан 43-те келген 03.10.2018
«Чаагай чорукче базымнар» төлевилел чорудуунуң арга-хевирлери-биле кожууннар болгаш хоорайларда ажыт-чажыт күш-ажылды ажык болдурарын чедип ап турар.  
Тываның Күш-ажыл яамызының төлевилел офизи өске арга-хевирлери-биле чергелештир, албан езузу-биле күш-ажыл керээзин чарбайн барган таварылгада ооң уржуунуң дугайында тайылбыр ажылын чурттакчы чон ортузунга муниципалдыг комиссиялар-биле кады чоруткан. Күш-ажыл стажының чогу келир үеде пенсия долдурарынга багай салдарлыг. Албан езузу-биле күш-ажыл хамаарылгаларын долдурбаан 4000 ажыг кижини тос ай иштинде илереткен, оларның 3679-зу-биле керээлер чардынган. 2018 чылда Россияның күш-ажыл яамызының хыналда көргүзүүнүң 70,4 хуузу болган. Келир чылын планныг көргүзүглерни чедип алыр дээш, ниитизи-биле 5526 кижиниң ажылын ажык болдурар. 
Тожу, Кызыл, Бии-Хем, Мөңгүн-Тайга, Чеди-Хөл, Каа-Хем база Улуг-Хем кожууннарда «көзүлбес шалың»-биле элээн дээштиг демисежип турарын Тываның Күш-ажыл яамызының төлевилел офизи дыңнаткан. Бай-Тайга кожуунда күш-ажыл керээлерин чарар ажыл хожудаңгай.  
Күш-ажылчы эргелерин чедип алыр дээш, бир дугаарында ажылчыннар боттары сонуургалдыг болур ужурлуг. Бир эвес, ол кижи күзел чок болза, ажыл берикчизинден шын шалыңны негеп шыдавас. Шак ындыг, бодунуң начальниги-биле хамаарылгазын баксырадыксаваан ажылчыннарга төлевилел офизи чаа арганы сүмелээн: республиканың муниципалдыг тургузугларында «бүзүрел хааржактарын» тургускан. Ажылчыннар боттарының ажыл берикчилериниң дугайында дыңнадыгны аңаа чажыт киирип болур.
Хайгаарал болгаш хыналда органнарының талазындан хемчеглер тургустунуп келбес кылдыр, ажылчыннары-биле күш-ажылчы керээлерни чарып алырын, Тываның Күш-ажыл яамызы ажыл берикчилеринге дыңнаткан.

Возврат к списку