Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның хамааты байдалдың актылар бижидилгези электроннуг хевирже шилчээн

Тываның хамааты байдалдың актылар бижидилгези электроннуг хевирже шилчээн 30.05.2018
2018 чылда Тываның хамааты байдал актыларының бижидилгезиниң шупту ачы-дузаларын күрүне ачы-дузазының порталы таварыштыр ап эгелээн. 
ТР-ниң Чазааның хуралында, республиканың ХБАБ эргелелиниң начальниги Татьяна Москаленко, ооң дугайында дыңнаткан. Регионнуң ХБАБ эргелелиниң ажыл-чорудулгазында «Находка-ЗАГС» программа модулюн кииргени-биле, хамааты байдалдың актылар бижидилгези электроннуг хевирже шилчээни ол. 
Ам республиканың чурттакчылары ХБАБ органынче барбайн, чижээ өгленишкенин, чаш уруг төрүттүнгенин азы азырап алганын, адын солаанын, адазы болганын шынзыдар билдириишкинни бүрүткедирде электроннуг чорудуп болур. Билдириишкин киирикчизи таарымчалыг хүнүн, үезин айтып, дугурушкаш, херечилелди алыр дээш чүгле ынчан ХБАБ-ка кээр. Амгы үеде Тывада актылар бижидилгезиниң 75 хуузу электроннуг хевирде чоруп турарын Татьяна Москаленко дыңнаткан. 
ХБАБ документилери электроннуг хевирже шилчээн соонда, ведомстволар аразында документилер солчулгазының системазы чедингир апарганын демдеглээн. Республиканың чурттакчыларга чамдык чүүлдерже документ чыыры, чижээ, пенсияже үнери, салгал алыр өнчү кылдырттырынга, уруглар пособиезин долдуртурунга таарымчалыг апарган. Ам шынзыдылга бижик дээш ХБАБ-че кылаштавас. Пенсия фондузунуң азы нотариалдыг контораның специализи чогуур документилерни ведомстволар аразында харылзаа таварыштыр, чаңгыс аай баазадан айтыргаш, ап болур.  
Электроннуг медээлер банкызынче республиканың чурттакчыларын шуптузун хаара тудары-биле, 2017 чылдан эгелеп ХБАБ архивте кадагалаттынган саазын документилерни чурагай хевиринче шилчидип турар. 2017 чылда эрткен чылдарның 350 муң акт бижимелдерин электроннуг хевирже шилчиткен.

Возврат к списку