Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өрт өжүрер техниканы байырлыг байдалга дамчыткан

Өрт өжүрер техниканы байырлыг байдалга дамчыткан 26.09.2013
Өртке удур эки тура командаларынга өрт өжүрер техниканы байырлыг байдалга дамчыдарының езулалы Кызыл хоорайга болган. Зил-131-ниң баазазынга кылдынган арс-14 деп алды машинаны өртке удур техниказы чок суурларга дежурныйлаашкын эрттирер кылдыр берген. Машина бүрүзүн өртке удур дайынчының үш комплект хеви-биле четчелээн. Машиналарның дүлгүүрлерин муниципалдыг тургузугларның удуртукчуларынга Чазак Даргазының оралакчызы Виталий Бартына-Сады хүлээдип берген. Зил-131 деп автомобильдерден аңгыда, ХК болгаш ОБ агентилели 12 «Robin Koshin» деп мотопомпаны база дамчыдып берген. Виталий Бартына-Садының чугаалап турары-биле алырга, муниципалдыг бүгү тургузуглар бо хүнге чедир тускай техника-биле хандыртынган, олар өртке удур дээштиг демиселди чорударынга идиг болур ужурлуг. Россияның ОБЯ-зының Тыва Республика талазы-биле Кол эргелелиниң удуртукчу составы өртке удур эки тура командаларга боттарының ажыл-херээнге чедиишкиннерни күзээн.

Зил-131-ниң баазазынга кылдынган арс-14 деп машиналарны алган черлер:

1. Барыын-Хемчик кожуунда Хөнделең суур;

2. Таңды кожуунда Межегей суур;

3. Улуг-Хем кожуунда Арыг-Үзүү суур;

4. Эрзин кожуунда Мөрен суур;

5. Каа-Хем кожуунда Кундустуг суур;

6. Кызыл кожуунда Элегес-Аксы суур.

Мотопомпа-биле дериттинген черлер:

1. Барыын-Хемчик кожуунда Аксы-Барлык суур;

2. Бай-Тайга кожуунда Кызыл-Даг суур;

3. Мөңгүн-Тайга кожуунда Тоолайлыг суур;

4. Чөөн-Хемчик кожуунда Хорум-Даг суур;

5. Чөөн-Хемчик кожуунда Чыргакы суур;

6. Бии-Хем кожуунда Сесерлиг суур;

7. Каа-Хем кожуунда Бүрен-Хем суур;

8. Таңды кожуунда Успенка суур;

9. Тес-Хем кожуунда Хөл-Өөжү суур;

10. Кызыл кожуунда Шамбалыг суур;

11. Улуг-Хем кожуунда Ийи-Тал суур;

12. Бии-Хем кожуунда Сушь суур.

Снежана Шойзат,
Тыва Республиканың ХК болгаш ОБ агентилелиниң информация бөлүүнүң начальниги.

Возврат к списку