Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада биче бизнестиң чамдык объектилери санитарлыг чурумну сагывышаан ажылын катап эгелээр

Тывада биче бизнестиң чамдык объектилери санитарлыг чурумну сагывышаан ажылын катап эгелээр 22.01.2021
Тыва Республиканың Чазаа 2021 чылдың январь 18-те, "Тыва Республиканың девискээринде кезээде белен байдалдар үезинде организациялар болгаш хуу сайгарлыкчыларның ажыл-чорудулгазының чурумунга өскерилгелер киирер дугайында" доктаалды хүлээп алган. 
Тыва Республиканың девискээринге чаа коронавирус халдавырын нептеретпес дээш чурттакчы чоннуң санитар-эпидемиологтуг чаагай чоруун хандырарда ол хемчеглерни албан күүседирин, чоорту ол кызыгаарлаашкыннар оон-даа кызырлырын ТР-ниң экономика сайыдының оралакчызы Эва Даваа-Самбуу тайылбырлаан. Б
ир дугаарында, уруглар ойнадыр, хөгледир черлерге, компьютер залдары болгаш ындыг хевирлиг ачы-дуза объектилеринге, аттракционнарга 4 дөрбелчин метр шөлге 1 кижи турарын хандырар. 
Ийиде, СПА-салоннар, массаж салоннары, солярийлер, сауналар, эштир бассейннер болгаш ындыг хевирлиг ачы-дуза чедирилгелиг объектилер 4 дөрбелчин метр шөлге 1 кижини хүлээп алыр болгаш, ону баш бурунгаар бижидилге-биле кылыр. 
Эштир бассейннерлиг организациялар баш бурунгаар бижидилгени чорудуп, бөлүктээн аквааэробика кичээлдерин эрттирерде бассейнниң 5 дөрбелчин метр черде суунга 1 кижи кылдыр санаар. 
Сайгарлыкчылар бассейн суу санитарлыг нормаларга дүгжүп, арыг турарын хандырып, бассейнде эштип турар кижилерниң саны 25 хуу долу болурун харыылаар. 
Ниити ажыглал черлери – душту, уштунар өрээлдерни, бассейнниң шалазын, дыштаныр, чемненир өрээлдерни 4 шак болгаш-ла дезинфекция холуксаазын ажыглап, арыглап аштаар. А спортчу дериг-херекселдерни, сандайларны, чыдар черлерни 2 шак болгаш-ла аштап, чүлгүүр. 
Хөй кижи чыглыр спортчу хемчеглерни, хуу, өг-бүле, корпоратив байырлалдарын, байырлыг езулалдар, банкеттер, шайлалгалар, төрүттүнген хүннер, юбилейлер, дойлар эрттирерде, ол ышкаш кежээки клубтарга (дискотекаларга), караокелерге, танцылаар шөлдерге, өске-даа хөглээшкин болгаш дыштанылга черлеринге 4 дөрбелчин метр шөлге-ле 1 киржикчи болурун чедип алыр.

Возврат к списку