Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Федералдыг тудуг сайыды Ирек Файзуллин Тыва Рспублика баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан

Федералдыг тудуг сайыды Ирек Файзуллин Тыва Рспублика баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг-биле ажыл-агыйжы байдалда ужурашкан 14.05.2021
Россия Федерациязының Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды Ирек Файзуллин база Тыва Республика баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг-биле дүүн ужурашкан. 
Регионнуң тудуг комплекизиниң хөгжүлдези, аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрери, федералдыг программалар күүселдези – чугааның кол кезээ болган. 
“Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг программа-биле 2020 чылда Тыва Республикага 30 хөй-ниити шөлдерин чаагайжыткан, а бо чылда 28 объектини аян-шинчи киирери планнаттынган. 
Тыва Республикада «Стимул» программа-биле Кызыл хоорайның мурнуу кезээнде чуртталга бажыңнарынче даштыкы инженер четкилерин чорудуп, коммунал ажыл-агыйының күчүзүн улгаттырган. 
«Арыг суг» федералдыг төлевилел боттаныышкыны-биле 2021 чылда ийи объектини: Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайда база Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда суг чыыр черлерни база суг дамчыдар шугумну эде чаартыр. 
Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер регионнуң адрестиг программазын 2021 чылдың төнчүзүнге чедир боттандырары-биле 1,5 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүнче 80 кижини көжүрер.
 Тывада шимчевес өнчүнүң өртээ дыка аар, тудуг ажылдарын көвүдеткени-биле байдал өскерлир чадавас. Ынчангаш федералдыг деңнелде деткимче дыка херек, ужуражылга үезинде ол талазы-биле дугуржулга чедип алдынган.

Возврат к списку