Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Селекция-уксаажыдылга төвүн ажыдары көрдүнген

Тывага Селекция-уксаажыдылга  төвүн ажыдары көрдүнген 09.03.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг регионнуң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга ийи уксаажыдылга өшкү ажыл-агыйларын тургузар даалганы берген турган.
Бо хүнде Тес-Хем кожууннуң Ү-Шынаа суурунда “Таңды-Сыны” колхоз” КБК биле Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем суурда хуу сайгарлыкчы Тумен Шагдырның тараачын-арат ажыл-агыйы совет дүктүг уксаалыг өшкүлерни азырап, өстүрүп турар. Көдээ ажыл-агый сайыды Сергей Ондар боттарының кожууннарынга дүккүр өшкү ажыл-агыйларын катап тургузар дээн ү-шынаажылар биле эйлиг-хемчилерниң идепкейлиг ажылын демдеглеп, ол ийи ажыл-агыйга уксаалыг бүдүрүкчү ажыл-агый эрге-байдалды алырынга яамының талазындан деткимчени көргүзерин аазаан. «Бүгү Россияда совет дүктүг өшкүлер чүгле бистиң республикада бар» - деп, Сергей Ондар чугаалаан.
Эрткен чылда уксаалыг ажыл-агыйларның ажылының түңнелдерин сайгарган кожуун чагыргазының база ажыл-агыйларның төлээлери киришкен хуралда, адырның төлээлерин дүвүреткен чугула айтырыгларны, ылаңгыя малчыннарның чедишпезин, малчыннар уругларынга интернаттың чогун демдеглээн.
Көдээ ажыл-агый яамызының специалистери регионда мал боозадыр тускайжыттынган бүдүрүлгениң чогу уксаажыдылга ажылын сайзырадырынга шаптыктап турарын демдеглээн. Ынчангаш тус черниң уксаажыдылга ажылдыг ажыл-агыйларны, малдың тарып боозадылгазын хөгжүдеринче, селекция-уксаажыдылга айтырыгларын дүүштүреринче, малдың уксаадылга учедун база демдектээшкининче угланган ажыл-чорудулгалыг Селекция-уксаажылда төвүн Тывага ажыдар саналды белеткээн. Төптү ажыдарынга төлевилел-смета документилерин ажылдап кылырынга саң-хөө акшазын тускайлаар санал кирген.
Бөгүнде Тывада 34 уксаажыдылга ажыл-агыйлары ажылдап турар, сөөлгү үш чылда оларның көвей кезии эде аттестацияны эрткен. Регионнуң Чазаа чыл санында уксаажыдылга ажылының хөгжүлдезинче субсидияны үндүрүп турар. Эрткен чылын тус черниң уксаалыг ажыл-агыйларынче 65 млн рубльди угландырган.


Возврат к списку