Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» шуулганның чорудуу-биле «Сибирьниң үндезин чоннарының дылдары» регионнар аразының студентилер олимпиадазы болур

Тывада «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» шуулганның чорудуу-биле «Сибирьниң үндезин чоннарының дылдары» регионнар аразының студентилер олимпиадазы болур 16.09.2015
 Делегейниң аныяктарның бирги «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» шуулганның чорудуу-биле «Сибирьниң үндезин чоннарының дылдары» регионнар аразының студентилер ийиги олимпиадазының кежүгүннери Тываның найысылалында чедип келген. Олимпиадада М.К. Аммосов аттыг Соңгу-Чөөн чүктүң федералдыг университеди (Саха-Якут Республика), Даг-Алтайның күрүне унивеситеди (Алтай Республика), Н.Ф. Катанов аттыг Хакасияның күрүне университеди (Хакас Республика) база Тываның күрүне университеди (Тыва Республика) киржип турар. Сибирьниң дээди өөредилге черлериниң студентилери Кызылдың онзагай тураскаалдыг черлеринге, «Кундустуг» бойдус аржаанынга, «Азия төвү» архитектурлуг комплекске четкеннер. 
 «Сибирьниң үндезин чоннарының дылдары» регионнар аразының студент олимпиадазының сорулгазы – төрээн дылын өрү делгередип, аныяк өскенниң ону өөренип шиңгээдиринге сонуургалды оттурары болур. Олимпиада келир үениң филологтарын белеткээриниң шынарын бедидип, РФ-тиң ДӨЧ аразынга харылзаа тургузарын деткип, келир үениң специалистеринге бот-үнелел шынарын хевирлеп, ону сайзырадып, өске чоннарның, нацияларның дылынга болгаш культуразынга хүндүткелди кижизидип, профессионал сорулгага түрк дылдарны өөрениринге студентилерниң чүткүлүн хөгжүдүп, студентилерниң эртем курлавырын идепкейжидип, арга-дуржулга солчурун чедип алыр сорулгалыг.
 Олимпиада сентябрь 17-де ТывКУ-нуң кол корпузунга ажыттынар. Команда бүрүзү Сибирьниң үндезин чоннары болур боттарының дылы, культуразы болгаш езу-чаңчылдары-биле көрүкчүлерни таныштырар. Келир үениң филологтары конкурс ажылынга бодунуң билииниң курлавырын, аас-биле болгаш бижимел ажылдарда чогаадыкчы боданып, дылын эки билирин көргүзер ужурлуг. Олимпиаданың организаторлары чыл санында студентилер ортузунга мындыг хевирлиг олимпиадаларны эрттирип тургаш, төрээн дылын өөрениринге сонуургалдыг аныяктарның санын көвүдедиринге идегелдиг. 
 Эрткен чылын Кызылга эрткен бирги олимпиадага Алтайның, Хакасияның болгаш Тываның университеттериниң студент делегациялары киришкенин сагындыраал. Алызында Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң өске-даа территорияларындан чаа киржикчилер немежиринге бүзүрел улуг.

Возврат к списку