Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Экономика адырында президентиниң "май чарлыктарын" күүседир талазы-биле Тыва эки регионнарның санында

Экономика адырында президентиниң "май чарлыктарын" күүседир талазы-биле Тыва эки регионнарның санында  19.11.2015
 РФ-тиң регионнарының аразынга Россияның Президентизиниң "Үр хуусаалыг күрүнениң экономика политиказының дугайында" №596 чарлыын боттандырарының рейтингизинде Тыва 10-гу черни ээлээн. Москва, Ульяновск область база Хабаровск край ону баштап турар болза, «Медиалогияның» эксперттери Сибирь федералдыг округтуң регионнарындан Тываны топ-10-нуң санынче киирген. 
  2015 чылда инвестицияның идепкейлиг чоруун артырып алганы республикага рейтингиниң бедик туружун хандырган деп, эксперттер санап турар. Тыва бо чылын полиметаллдар рудазын казып тывар даг-тывыш комбинадын ажыглалга киирген, Межегей хөмүр-даш чыдынында шахта болгаш бүдүрүлге объектилериниң, ол ышкаш гостиница комплекизиниң, бетон болгаш тууйбу заводтарының тудугларын калбарткан. 
 Оон аңгыда Тыва бо чоокку чылдарда боттандырар ужурлуг ажылдарны эгелээн – "Внешэконом" банк биле «Союз» энерготудуг холдингизин хаара тутпушаан, Кызылга 300 МВт күчүлүг чылыг-чырык-станциязын тударының төлевилел ажылдары эгелээн. Ыяшты бүрүнү-биле болбаазырадыр бүдүрүлгени тударының төлевилелин ажылдап кылып турар. Эът болбаазырадыр кластерниң кол өзээ - чылда 2 муң ажыг тонна эът бүдүрер эът комбинадын күрүне-хуу эштежилге керээзи-биле октябрьда тудуп эгелээн. 
 Тываның экономиказы турум хөгжүлдеде дээрзин РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызы айыткан. РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызының белеткээни, 2016 чылда база планныг 2017 биле 2018 чылдарда Россия Федерациязының социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң дугайында төлевилелде республика хөгжүлдезиниң чогумчалыг угланыышкыннарынга ажыктыг казымалдарны казып-тывар ажыл-чорудулганы калбартып, чаа тывыш черлерин саарылгаже киирери-биле холбаан. 
 Экономика адырында В. Путинниң «май чарлыктарын» боттандырар талазы-биле РФ-тиң 10 топ-регионнары ("Үр хуусаалыг күрүнениң экономика политиказының дугайында" №596 чарлыы-биле, регионнуң ады, медиаиндекизи): 
  1. Москва хоорай - 346,84; 
 2. Ульяновск область - 277,61; 
 3. Хабаровск край - 261,03;
  4. Липецк область - 151,16; 
 5. Дагестан - 130,61;
  6. Мурманская область - 63,34; 
 7. Саха (Якутия) - 55,21; 
 8. Пермь край - 50,37; 
 9. Татарстан - 44,26; 
 10. Тыва Республика - 35,07.

Возврат к списку