Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгны Найырал ордени-биле шаңнаан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгны Найырал ордени-биле шаңнаан 23.12.2022

Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң Чарлыы-биле, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгны Найырал ордени-биле шаңнаан. РФ-тиң Президент администрациязының удуртукчузунуң оралакчызы Сергей Кириенко регионнуң удуртукчузунга күрүне шаңналын тывыскан. Ноябрь 28-те Албан езунуң эрге-хоойлу медээлериниң интернет-порталында шаңналды тыпсыр дугайында президентиниң чарлыын парлаанын сагындыраалыңар.

Найырал ордени – чоннар аразында тайбыңны болгаш эп-найыралды быжыглаарынга, үлетпүр болгаш көдээ ажыл-агыйында чедиишкиннери, ол ышкаш кадык камгалалын, өөредилгени, эртемни, культураны хөгжүдеринге база өске-даа чүүлдерге онза ачы-хавыяазы дээш тыпсыр Россия Федерациязының дээди күрүне шаңналы болур.

Владислав Ховалыг байырлыг ёзулал соонда, ооң ажылын бедии-биле үнелээни дээш, Президентиге база ооң Администрациязынга четтиргенин илереткен бижикти бодунуң блогунда арттырган.

«Регионнуң удуртукчузу албан-дужаалда стажым ындыг-ла улуг эвес. Ынчалза-даа Орден-биле шаңнаанын Россияның удуртулгазының талазындан баш бурунгаар бүзүрел деп хүлээп ап тур мен. Ол бүзүрелди бүгү-ле күжүм-биле шынзыдарын кызыдар мен – деп, Тываның Баштыңы бижээн. – Республикада ниитилел-политиктиг байдал турум. Экономиктиг көргүзүглер ортумак российжи саннарга чооокшулаан. Чамдык чүүлдерде чедиишкиннер бар. Дыка хөй чүве Тывада бир дугаар кылдынган. Хары угда 5 уруглар сады туттунган. 27 школаның капитал септелгезин доостувус. Ам 8 школаны тудуп тур бис. Чуртталга тудуунуң улуг төлевилелдери боттанып эгелээн. Айтырыглар ам-даа хөйү шын, оларны шиитпирлээринче бүгү күжүмнү салыр мен».
Владислав Ховалыг 2021 чылдың сентябрьдан Тываны удуртуп эгелээнин сагындыраал. Ол үеге чедир «Тываэнергосбыт» АН-ның чиңгине диретору, Кызылдың мэри, Тыва Республиканың чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыды албан-дужаалга ажылдаан.


Возврат к списку