Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бурятия хой эъдин сөөртүрүн Тыва-биле дугурушкан

Бурятия хой эъдин сөөртүрүн Тыва-биле дугурушкан 08.02.2018
 Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белектиң удуртулгазы-биле яамының делегациязы февраль 5-те Бурятияга чораан.  
 Ажыл-агыйжы ужуражылгада агроүлетпүр адырында, мал ажыл-агыйын, үнүш ажыл-агыйын хөгжүдериниң күрүне башкарылгазында, көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадыр адырда арга-дуржулганы, информацияны солчур дугайында элээн айтырыгларны чугаалашкан. Ийи республикаларның девискээринге агроүлетпүр темазынга хамаарышкан делгелге-семинарны чыл санында кады эрттирерин чугаалашкан деп, Бурятияның Көдээ ажыл-агый яамызының парлалга албаны дыңнаткан.
 Москвада «Фуд сити» улуг агрокластерге хой эъдин кады чедирериниң аргазын ийи тала чугаалашкан. Ийи республиканың малчыннарының аразында бот-боттары кады ажылдаар дугайында дугуржулга чедип алдынган. 
- Хурал үезинде тыва уксаалыг сарлыктарны садып алырының айтырыын база чугаалашкан. Малды садыглажырының айтырыгларын дараазында ужуражып дугуржур. Ужуражылганың түңнелинде ийи ведомство кады ажылдаар дугайында керээге атты салырын дугурушкан – деп, Бурятияның Көдээ ажыл-агый яамызы бижээн. 
https://www.baikal-daily.ru/news/15/296072/ - дан долузу-биле номчуп болур.

Возврат к списку